2020.05.28

เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสด้วยเครื่องมือ Business Continuity Plan [BCP]


สัมมนาออนไลน์บนเว็บบินา วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 14:00-15:30

ผู้บรรยาย คุณอรรถพล สนสิริ / คุณกันตธร วรรณวสุ


หลายคนเทียบเคียงวิกฤติโควิด 19 ครั้งนี้ว่า “ใกล้เคียงกับเหตุการณ์ต้มยำกุ้ง เมื่อ พ.ศ. 2540” แต่ถึงอย่างนั้น นักวิชาการหลายคนกลับมองว่า ต้มยำกุ้งที่ว่าเผ็ดร้อน ยังต้องจืดชืด เมื่อเทียบกับวิกฤติโควิด 19 ที่กำลังประสบปัญหาทั่วโลก

เมื่อวิกฤติเกิดขึ้น หลายคนก็มักจะมีคำถามว่าแล้วเราจะต้องทำอย่างไรต่อไป หรือจะต้องทำสิ่งใดให้ธุรกิจที่กำลังดำเนินกิจการอยู่สามารถรอดพ้นช่วงนี้ไปได้ ด้วยข้อสงสัยที่ว่ามาทั้งหมด เราขอแนะนำให้ทุกท่านรู้จักกับเครื่องมือชนิดใหม่ BCP ที่จะช่วยเข้ามาเติมเต็ม ตอบโจทย์ และไขปริศนาในส่วนนี้

Business Continuity Plan – BCP คือศาสตร์ของการวางแผนอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษากระบวนการสำคัญ หรือวงจรหลักขององค์กรให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ แม้ว่าจะอยู่ในช่วงภาวะวิกฤติก็ตาม ทั้งนี้ BCP จะต้องทำงานร่วมกับระบบอื่นภายใต้สถานการณ์เดียวกัน เพื่อสร้างประสิทธิผลสูงสุด เช่น Business Continuity Management และ Recovery Measure นอกจากนั้น การทำ BCP จะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร ขวัญกำลังใจของพนักงาน และความเชื่อมั่นทางธุรกิจให้กับกลุ่มลูกค้าประจำ

โครงสร้างของการทำ BCP จะประกอบไปด้วย 5 ส่วนสำคัญ

1. การกำกับดูแลกิจการ บริษัท-องค์กร ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงหรือผู้จัดการอาวุโส มีหน้าที่หลักคือ กำหนดกลยุทธ์และสื่อสารข้อความสำคัญให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา พร้อมอนุมัติผล BIA และแก้ไขผลประโยชน์ที่ขัดแย้งทับซ้อน ทั้งจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของแผนงาน

2. การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ – BIA มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สำคัญขององค์กร พร้อมจัดลำดับความสำคัญของการบริหารให้เกิดภาวะต่อเนื่อง ลื่นไหล และลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากปัจจัยภายนอก

3. แผนมาตรการและการเตรียมการสำหรับความต่อเนื่องทางธุรกิจ สร้าง Scenario ล่วงหน้า โดยหาผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและกำหนดแนวทางแก้ไขของอุปสรรคระหว่างทาง

4. ขั้นตอนการเตรียมความพร้อม จัดเตรียมสิ่งจำเป็นและปัจจัยพื้นฐานพึงมี ต่อการดำเนินธุรกิจ

5. เทคนิคการประกันคุณภาพ สร้างมาตรฐานกลางในการตรวจสอบและติดตามเสียงตอบรับจากภายในและภายนอกองค์กร

การใช้เครื่องมือ BCP ไม่ได้มีสิ่งใดที่ยุ่งยากหรือซับซ้อนนักถ้าหากเราทำอย่างตั้งใจและเข้าใจจริง ก็อยากให้ลองนำไปใช้กันดูครับ อาจจะได้ประโยชน์ไม่มากก็ไม่น้อยอย่างแน่นอน

Share this Contents

Recommend

ติดต่อ Meeit.biz

หากท่านต้องการที่จะเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ของ Meeit.bizหรือมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับ Meeit.biz

กรุณาติดต่อเราจากลิงค์ด้านล่าง

ติดตาม Meeit.biz

© Copyright 2019 Meeit.biz