กรุณาตอบแบบสอบถาม

กรุณาตอบแบบสอบถาม

ต้องการขายสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ในบริษัทหรือโรงงานไหม?
มันคือสิ่งของแบบไหน?

กรุณาตอบแบบสอบถาม

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ

บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลการซื้อขาย

จะเปิดให้บริการเร็วๆนี้ !!

2019.09.12

ก้าวผ่านโลกปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคเก่า สู่โลกดิจิตอล

สิ่งที่เราทุกคนกำลังประสบอยู่ในตอนนี้ คือการเปลี่ยนถ่ายจากโลกปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคเก่าไปสู่โลกดิจิตอล ทำให้เกิดความต้องการของตลาดแรงงานเปลี่ยนไป ทักษะต่าง ๆ ที่เป็นการทำซ้ำ ๆ (routine-work) ไม่เพียงพออีกต่อไป เพราะ AI สามารถทำแทนเราได้เกือบทุกงาน

แน่นอนว่าการปรับตัวเพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นเรื่องจำเป็นที่เราทุกคนต้องกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ ในระดับสากลเอง อย่าง World Economic Forum (WEF) ก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เช่นกัน จนเกิดเป็นการวิจัยออกมาว่าทักษะที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในศตวรรษที่ 21 นั้น ต้องมีอะไรบ้าง

โดยกลุ่มทักษะที่ต้องนำมาใช้ใน ‘การจัดการกับปัญหา’ หรือความท้าทายที่ต้องเจอในชีวิต ซึ่งความท้าทายเหล่านั้นจะมีความซับซ้อนขึ้นกว่าเมื่อเทียบกับความท้าทายในโลกเก่า ที่มักนิยมเรียกสั้น ๆ ว่า 4Cs ซึ่งแบ่งเป็น 4 ทักษะ คือ

ทั้ง 4 ทักษะนี้ล้วนส่งเสริมกัน แต่ละทักษะยิ่งมีมากเท่าไหร่ คน ๆ นั้นก็จะยิ่งมีอาวุธที่หลากหลาย ยากจะหาใครเทียบ รวมถึง หุ่นยนต์ หรือ AI เองก็ไม่สามารถแทนที่ด้วยการมีครบทั้ง 4 ทักษะได้เช่นเดียวกัน

ในบทความนี้ จะขอชวนทุกคนคุยเรื่อง Critical Thinking เป็นหลัก Critical Thinking หรือที่แปลเป็นภาษาไทยว่า “การคิดเชิงวิพากษ์” เป็นกระบวนการคิดรูปแบบหนึ่ง ที่ใช้ในการสร้างและประเมินข้อสรุปโดยตัดสินจากหลักฐาน และเหตุผลที่ถูกต้อง โดยไม่มีอารมณ์และทิฐิมาประกอบ

ในสังคมปัจจุบันเราอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับการฝึกฝนทักษะนี้มากนัก ด้วยเหตุที่ว่าเรามุ่งเน้นการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นสำคัญ เราจึงมักจะไม่ตั้งข้อสงสัยในสิ่งที่แต่ละบุคคลกล่าวอ้าง รวมถึงค่านิยมเรื่องการให้ความเคารพบุคคลตามอาวุโส เรามักไม่กังขาและตั้งคำถามกับคำสอนที่ถ่ายทอดจากรุ่นพี่ หรือ ผู้ใหญ่ สิ่งเหล่านี้เองทำให้เกิดความเคยชินกลายเป็นคนที่เชื่อคนง่าย และขาดการใช้วิจารณญาณในบางครั้ง ซึ่งหากเราต้องการจะฝึกฝนเพื่อเพิ่มทักษะ Critical Thinking สิ่งที่ตอนนี้เราเริ่มทำได้ ก็คือ 1) พยายามฝึกตั้งคำถาม ไม่เชื่ออะไรง่าย ๆ ตั้งคำถามต่อข้อสงสัยเหล่านั้นให้ตรงประเด็นและเหมาะสม จากนั้น 2) ตัดสินใจโดยใช้เหตุผลอย่างมีวิจารณญาณมากที่สุด

ตัดสินใจจาก ‘ข้อมูล’ มากกว่าแค่ ‘ประสบการณ์’

ปัจจุบันหลายองค์กรเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ มากกว่าแค่อ้างอิงจากประสบการณ์ที่เริ่มมีความน่าเชื่อถือน้อยลง สิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนักเพราะมันเข้ามาเปลี่ยนวิธีจัดการใหม่แทบทั้งหมด ทำให้คนทำงานต้องกลับมาคิดว่าจะให้ความสำคัญกับการประชุมระดมความคิดแบบเดิม หรือควรให้เวลากับการวิเคราะห์ฐานข้อมูลและปรับตามสิ่งที่ได้มามากกว่า เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาศึกษาเรียนรู้ (Plan) ผิดพลาด (Do) วิเคราะห์หาสาเหตุ (Check) และทดลองซ้ำจนกว่าจะได้สิ่งที่ดีที่สุดมาตอบโจทย์ลูกค้า (Act) หรือ PDCA

Credit:
https://medium.com
https://www.weforum.org
https://thestandard.co

Share this Contents

Recommend

ติดต่อ Meeit.biz

หากท่านต้องการที่จะเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ของ Meeit.bizหรือมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับ Meeit.biz

กรุณาติดต่อเราจากลิงค์ด้านล่าง

ติดตาม Meeit.biz

© Copyright 2019 Meeit.biz