กรุณาตอบแบบสอบถาม

กรุณาตอบแบบสอบถาม

ต้องการขายสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ในบริษัทหรือโรงงานไหม?
มันคือสิ่งของแบบไหน?

กรุณาตอบแบบสอบถาม

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ

บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลการซื้อขาย

จะเปิดให้บริการเร็วๆนี้ !!

2019.09.12

การตรวจสารเสพติดแบบที่ใช้กันอยู่ในประเทศไทยปัจจุบัน เชื่อถือได้แค่ไหน?

ชุดตรวจหาสารเสพติด มีกี่แบบ และต่างกันอย่างไร?

ชุดตรวจหาสารเสพติด เป็นเครื่องมือตรวจสารเมตาบอไลต์ของยาเสพติดในปัสสาวะ ซึ่งตำรวจมักใช้ตรวจหาการใช้ยาเสพติดผิดกฎหมายในผู้ต้องสงสัย เนื่องจากใช้สิ่งส่งตรวจเป็นปัสสาวะซึ่งเก็บได้ง่าย และตรวจพบได้นานกว่าเลือด อีกทั้งวิธีการตรวจไม่ยุ่งยากและใช้เวลาไม่นาน สารเสพติดที่ตรวจได้โดยใช้ ชุดตรวจหาสารเสพติด ได้แก่ แอมเฟตามีน เมทแอมเฟตามีน (ในยาบ้า ยาไอซ์) ยาอี กัญชา มอร์ฟีน โคคาอีน ฯลฯ แต่ชนิดที่มีการตรวจแพร่หลายมากที่สุด คือแอมเฟตามีน และเมทแอมเฟตามีน ที่อยู่ในยาบ้าและยาไอซ์ ซึ่งสารดังกล่าวจะตรวจพบได้ในปัสสาวะ ใน 2 – 6 วัน หลังการเสพ สำหรับผู้ที่เสพเป็นประจำ ส่วนผู้ที่เสพไม่ประจำ จะตรวจพบได้ใน 1 – 3 วัน

รูปแบบของชุดตรวจหาสารเสพติด

ชุดตรวจหาสารเสพติดที่ใช้ทั่วไปมีอยู่ 2 แบบ ได้แก่ แบบจุ่ม และ แบบหยอด

แบบจุ่ม (Strip)

ชุดตรวจหาสารเสพติดแบบจุ่ม จะประกอบด้วยแถบทดสอบเป็นแผ่นยาวและแคบ วิธีการทดสอบ คือให้ปัสสาวะใส่ในภาชนะที่แห้งและสะอาด จากนั้นจุ่มแถบทดสอบลงไปในปัสสาวะ โดยให้ปลายลูกศรชี้ลง และระวังไม่ให้ปัสสาวะสูงเลยขีดที่กำหนดไว้บนแถบ จากนั้นวางแถบทดสอบในแนวราบ รอ 5 นาทีแล้วจึงอ่านผล
ข้อดีของชุดตรวจแบบจุ่ม มีราคาถูก คือประมาณ 30 – 70 บาทต่อชิ้น และสามารถตรวจหาสารแอมเฟตามีนและเมทแอมเฟตามีนที่ปริมาณตั้งแต่ 1,000 นาโนกรัม/มิลลิลิตรได้
ข้อเสียของชุดตรวจแบบจุ่ม แถบจุ่มอาจเสียหายได้ง่ายจากการเก็บรักษาไม่ดี เช่น โดนความชื้น สัมผัสกับสารเคมี หรือหักงอ ทำให้มีโอกาสเสื่อมประสิทธิภาพได้

แบบหยอด (Cassette)

ชุดตรวจหาสารเสพติดแบบหยอด ประกอบด้วยตลับทดสอบและหลอดหยดแถมมาในซอง วิธีการทดสอบคือให้ปัสสาวะใส่ภาชนะที่แห้งสะอาด จากนั้นวางตลับทดสอบไว้บนพื้นในแนวราบ และใช้หลอดหยดดูดปัสสาวะขึ้นมา และหยดลงในหลุมที่อยู่บนตลับทดสอบ 3 หยด วางตลับทดสอบไว้ในแนวราบและรอ 5 นาทีจึงอ่านผล

ข้อดีของชุดตรวจแบบหยอด ตลับตรวจเสียหายหรือเสื่อมสภาพได้ยากกว่าแบบจุ่ม อีกทั้งไม่ต้องคอยระวังขณะจุ่มไม่ให้ระดับปัสสาวะสูงกว่าขีดที่กำหนด วิธีนี้สามารถตรวจหาสารแอมเฟตามีนและเมทแอมเฟตามีนที่ปริมาณตั้งแต่ 1,000 นาโนกรัม/มิลลิลิตรได้เช่นเดียวกัน

ข้อเสียของชุดตรวจแบบหยอด มีราคาสูงกว่าแบบจุ่ม คือประมาณ 100 – 120 บาทต่อชิ้น อีกทั้งต้องระวังไม่ให้หยดปัสสาวะน้อยเกินไป เพราะจะทำให้ผลการตรวจผิดพลาดได้

การอ่านผลชุดตรวจหาสารเสพติด

ชุดตรวจหาสารเสพติดทั้ง 2 แบบ ใช้หลักการ Competitive binding การอ่านผลจึงต่างจากชุดตรวจครรภ์ โดยมีวิธีการอ่านผล ดังนี้

หากปรากฏขีดขึ้น 2 ขีด ที่ T และ C แสดงว่าผลเป็น ลบ หรือ ตรวจไม่พบสารเสพติด
หากปรากฏขีดขึ้นเพียง 1 ขีด ที่ C เท่านั้น แสดงว่าผลเป็น บวก หรือ ตรวจพบสารเสพติด
หาก ไม่ปรากฏขีดขึ้น หรือปรากฏขีดเพียง 1 ขีด ที่ T แสดงว่า ชุดตรวจเสีย ไม่สามารถอ่านผลได้
อย่างไรก็ตาม การตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะโดยใช้ชุดตรวจ เป็นการตรวจกรองเบื้องต้นเท่านั้น และบางครั้งอาจมีปริมาณสารเสพติดน้อยมากจนไม่สามารถตรวจพบได้ด้วยวิธีนี้ จึงอาจจำเป็นต้องมีการตรวจซ้ำด้วยวิธีที่มีความไวและแม่นยำกว่า
ในประเทศญี่ปุ่นมีการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการตรวจสารเสพติดที่มีความแม่นยำและใช้เวลาในการทราบผลเพียงแค่ 10 วินาที รู้ผลได้ทันที ผู้เข้ารับการทดสอบจึงไม่สามารถสลับผลได้ อีกทั้งขั้นตอนการตรวจง่ายดายมาก เพียงแค่ใช้แผ่นทดสอบลูบที่หลังของผู้ตรวจเพียงเท่านั้น และยังสามารถตรวจการใช้สารเสพติดย้อนหลังได้นานถึง 1 เดือน โดยบริษัท NPD Healthcare Service (Thailand) Co.,Ltd. ซึ่งเป็น Solution Partner ของทาง Meeit.biz ได้นำบริการนี้มายังประเทศไทยแล้ว ท่านที่สนใจสามารถคลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม หรือติดต่อสอบถามเพิ่มได้ที่ ….

Credit :
https://www.honestdocs.co/how-many-different-drug-detectors-are-there

Share this Contents

Recommend

ติดต่อ Meeit.biz

หากท่านต้องการที่จะเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ของ Meeit.bizหรือมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับ Meeit.biz

กรุณาติดต่อเราจากลิงค์ด้านล่าง

ติดตาม Meeit.biz

© Copyright 2019 Meeit.biz