2021.06.08

IoT กับ อุตสาหกรรม ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพให้กระบวนการผลิต

IoT กับ อุตสาหกรรม เป็นระบบที่จะเข้ามาช่วยลดค่าใช้จ่าย และปัญหาของอุตสาหกรรม โดยปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่าสิ่งที่ทรงพลังที่สุดในยุคนี้ คือ ข้อมูล (Data) ในอุตสาหกรรม ซึ่งมีข้อมูลที่ถูกนำมาประยุกต์ใช้ประกอบด้วยข้อมูลจากสองแหล่ง ได้แก่ ข้อมูลเทคโนโลยี Internet of Thing (IoT) และ ข้อมูลภาพจากวีดีโอ ในโรงงานอุตสาหกรรมข้อมูลจะถูกใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

โดยมีการใช้ข้อมูล 4M อันได้แก่ Man (พนักงาน), Machine (เครื่องจักร), Material (วัตถุดิบ) และ Method (วิธีการ) ประกอบกับการทำ IoT กับ อุตสาหกรรม เพื่อการตรวจตรา และการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงสายการผลิต ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ จะช่วยให้สามารถลดต้นทุนได้ โดยมีการนำเทคโนโลยี Video Visualization มาช่วย ซึ่งก็คือการใช้ภาพจากกล้องที่เก็บภาพการทำงานของเครื่องจักร เพื่อใช้วิเคราะห์ และ ทำให้เห็นภาพรวมของการทำงาน ตรวจจับภาพ และจัดการการทำงาน แบบ 360 องศา โดยส่วนนี้จะสามารถใช้รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อให้การจัดการปัญหา เป็นอย่างถูกต้องและถูกจุด

IoT กับ อุตสาหกรรม

IoT คืออะไร ?

IoT คือ การเชื่อมโยงทุกอุปกรณ์เข้าสู่โลกอินเตอร์เน็ต ทำให้เราสามารถควบคุมการทำงานได้อย่างง่าย ไม่ว่าจะเป็นการเปิดหรือปิดการตั้งค่า การเก็บข้อมูล รวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เพื่อนำมาซ่อมบำรุงได้ตามระยะเวลาการใช้งาน โดยทำผ่านระบบอินเตอร์เน็ตทั้งหมด ช่วยให้การกระบวนการทำงานเป็นไปได้อย่างราบรื่น ซึ่งการทำระบบนี้จะช่วยลดต้นทุนทั้งทรัพยากรมนุษย์ และทรัพย์สินอื่นๆ ได้อีกด้วย

IoT กับ อุตสาหกรรม

โซลูชันปัจจุบันของระบบที่ใช้ข้อมูลในการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ด้วย IoT ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ การรวบรวมข้อมูล ที่เก็บข้อมูล การวิเคราะห์ และการปรับปรุง โดยการรวบรวมข้อมูลหรือภาพจากล้องวิดีโอ โดยในส่วนนี้ เราต้องมีที่เก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการเก็บและเรียกดูย้อนหลังได้อย่างรวดเร็ว ง่ายดาย เช่น การตรวจสอบสาเหตุเมื่อกระบวนการผลิตหยุดทำงาน หรือชิ้นงานมีความผิดปกติ สามารถเปิดดูภาพเคลื่อนไหวจากกล้องหลายมุมมอง ตรวจสอบ Cycle time เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาในแต่ละ Process และ ระหว่าง Process กำหนดจุด Milestone ในการบันทึกข้อมูลเป็นรายวัน รายสัปดาห์ สามารถตรวจสอบข้อมูลการเดินเครื่องจักรย้อนหลังได้

การนำข้อมูลไปเก็บบนระบบคลาวด์ ก็เป็นทางเลือกที่ง่ายและประหยัดที่สุดในยุคนี้ เนื่องจากไม่จำเป็นต้องพัฒนาระบบเอง การลงทุนครั้งแรกต่ำ ใช้งานได้ทันที มีความปลอดภัยสูง ไม่ต้องดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม ระบบคลาวด์ที่จะเก็บข้อมูลภาพได้ดี ควรต้องเก็บภาพจากกล้องหลายตัวได้ เพราะจะทำให้สามารถดูภาพจากกล้องที่ถ่ายจากทุกมุม แบบซิงโครไนซ์ได้โดยไม่มีจุดบอด และใช้การวิเคราะห์แบบ Hiyari-Hatto หรือ ชี้จุดเสี่ยงเพื่อสร้างความตระหนักถึงความอันตราย ยกระดับความปลอดภัยในการทำงาน ข้อมูลภาพเคลื่อนไหวสามารถใช้เป็นหลักฐานยืนยันว่าการทำงานมีอุบัติเหตุเป็นศูนย์ ซึ่งสามารถใช้ต่อรองเพื่อลดเบี้ยประกันได้อีกด้วย

IoT กับ อุตสาหกรรม

ระบบเก็บข้อมูลที่ดี ควรต้องนำเข้าและส่งออกข้อมูลในรูปแบบไฟล์ต่างๆ เช่น CSV หรือ Excel เพื่อนำไปใช้งานได้ง่ายกับระบบอื่นๆ นอกจากนี้ ระบบคลาวด์ยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต ทำให้สามารถแชร์ข้อมูลได้อย่างราบรื่น สามารถวิเคราะห์และปรับปรุงการทำงานโดยผู้เชี่ยวชาญ หรือ วิศกรฝ่าย R&D ที่แม้จะอยู่ไกลจากโรงงาน ก็ยังสามารถให้ความช่วยเหลือได้ ผ่านการแชร์ภาพวิดีโอจากหลายมุมมอง เข้าใจง่าย ลดค่าใช้จ่ายและเวลาเดินทาง เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยสามารถคงคุณภาพของสินค้าไว้ได้ นอกจากนี้ยังสามารถทำเป็นสื่อในการเรียนรู้ และถ่ายทอดทักษะการทำงาน สามารถบันทึกตัวอย่างการทำงานที่ดี เพื่อใช้ในการถ่ายทอดความรู้ และทักษะการทำงานให้แก่พนักงานใหม่ หรือพนักงานในต่างประเทศได้อีกด้วย

จะเห็นได้ว่าข้อมูล และภาพจากกล้องวิดีโอสามารถนำมาใช้งานร่วมกัน เพื่อสร้างประโยชน์ได้มากมายในโรงงานอุตสาหกรรม แต่การใช้งานข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมีระบบจัดการที่ดี โดยส่วนใหญ่ระบบจัดการที่ดีหากลงทุนพัฒนาขึ้นใช้งานเอง ต้องลงทุนสูงและใช้เวลานาน ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ รวมไปถึงการปรับแก้ซอฟต์แวร์ตามความต้องการในอนาคต การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ และที่เก็บข้อมูลให้มั่นคงปลอดภัย โดยข้อมูลต้องไม่สูญหาย ซึ่งงานเหล่านี้ เป็นงานที่ต้องหาอัตรากำลังด้านไอทีมาเพิ่ม ทั้งที่อาจไม่ใช่หัวใจหลักของโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภท

IoT กับ อุตสาหกรรม

สำหรับการทำงานด้วยระบบ IoT นั้น จึงเป็นการทำงานร่วมกัน ระหว่างระบบอินเทอร์เน็ตกับมนุษย์ โดยเป็นการยืดระยะเวลาการใช้งานให้กับเครื่องจักร โดยเราสามารถใช้ Video Visualization ในการจับภาพต่างๆ ระหว่างการทำงาน ทำให้สามารถวิเคราะห์ปัญหา และประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างทันท่วงที และนำไปต่อยอดในการซ่อมบำรุง ซึ่งหากเรามีระบบในการวิเคราะห์เหล่านี้ จะช่วยให้สามารถลดต้นทุนหรือภาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิด อีกทั้งยังสามารถยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรได้อีกด้วย จึงเป็นอีกหนึ่งระบบที่สามารถนำไปใช้ได้และเกิดประสิทธิภาพสูง

การใช้ IoT กับอุตสาหกรรม เป็นอีกการหาโซลูชันมืออาชีพมาช่วยในการจัดการข้อมูลเหล่านี้ จึงเป็นทางเลือกที่สะดวก รวดเร็ว และคุ้มค่ากว่าในทุกมิติ โดยทางโรงงานอุตสาหกรรมจะสามารถมุ่งเน้นที่ทรัพยากรมนุษย์ที่หัวใจหลัก อย่างไรก็ตามควรคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้ว เพื่อเลือกโซลูชันมืออาชีพที่เหมาะสมกับโรงงานของตนเอง และสามารถตอบวัตถุประสงค์การใช้งานได้ตรงตามความต้องการที่สุด รวมถึงช่วยลดต้นทุน ลดเวลา Downtime และเพิ่มประสิทธิภาพของสายการผลิต

บริการของเรา

สำหรับท่านที่สนใจบริการ IoT สามารถดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลย

Video Visualization – CHIPS
Change into Progressive Space! เริ่มใช้ระบบ IoT ที่โรงงานของท่าน

Visualization IoTs
ระบบ Visualization เพื่อยกระดับโรงงานในการใช้ IoT

IoT systems
การนำนวัตกรรม IoT เข้ามาใช้ในนิคมอุตสาหรกรรมอมตะ

Lumada Manufacturing Insights
การเร่งกระบวนการไคเซ็น และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการแสดงผลภาพให้เห็นที่หน้างาน

Share this Contents

Recommend

ติดต่อ Meeit.biz

ติดต่อ Meeit.biz

หากท่านต้องการที่จะเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ของ Meeit.biz หรือมีคำถามใดๆ

กรุณาติดต่อเราจากลิงก์ด้านล่าง

ติดตาม Meeit.biz

    © Copyright 2019 Meeit.biz

    เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุ๊กกี้ของเราผ่านทาง นโยบายคุกกี้