กรุณาตอบแบบสอบถาม

กรุณาตอบแบบสอบถาม

ต้องการขายสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ในบริษัทหรือโรงงานไหม?
มันคือสิ่งของแบบไหน?

กรุณาตอบแบบสอบถาม

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ

บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลการซื้อขาย

จะเปิดให้บริการเร็วๆนี้ !!

2019.02.25

[ รายงานผลการจัดสัมมนา 13 ก.พ. 2562 ] เทคนิคการทำงานร่วมกับคนญี่ปุ่นอย่างมีประสิทธิภาพ

ความแตกต่างระหว่างคนญี่ปุ่นและคนไทยกับวิถีในการทำงานร่วมกันที่ดึงเอาจุดแข็งของทั้งสองฝ่ายมาใช้ประโยชน์

เมื่อวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ได้มีการจัดงานเสวนา Panel Discussion ขึ้นสำหรับคนไทย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ณ ห้องสัมมนาของสถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) ภายใต้หัวข้อ “ความแตกต่างระหว่างคนญี่ปุ่นและคนไทยกับวิถีในการทำงานร่วมกันที่ดึงเอาจุดแข็งของทั้งสองฝ่ายมาใช้ประโยชน์” ในครั้งนี้ได้เรียนเชิญ Panelist ซึ่งเป็นบุคคลผู้คร่ำหวอดอยู่ในแวดวงธุรกิจไทย-ญี่ปุ่น และมากด้วยประสบการณ์ในการทำงานร่วมกันกับคนญี่ปุ่นมาเป็นระยะเวลานาน จำนวน 5 ท่าน เพื่อพูดคุยเสวนาเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ผ่านมาและแนวคิดในปัจจุบัน ทำให้มีผู้ตอบรับเข้าร่วมงานเสวนามากกว่า 100 ท่าน และกระตุ้นให้เกิดการรับฟังความคิดเห็นจาก Panelist ทุกท่านได้อย่างน่าสนใจ

เราไปติดตามผลการสัมภาษณ์พิเศษจาก Panelist ทั้ง 5 ท่านที่เข้าร่วมงานเสวนากันเลยค่ะ !

เข้าใจคนญี่ปุ่นที่มาทำงานในไทย

ที่ผ่านมาพบเจอคนญี่ปุ่นที่มาทำงานในไทยแล้วคิดว่าเป็นคนอย่างไรบ้าง?

ไม่ใช่เฉพาะคนญี่ปุ่นหรือคนไทยเท่านั้น ก่อนอื่นสิ่งสำคัญคือการทำความเข้าใจ “วัฒนธรรมและประเพณี” ของทั้งสองฝ่ายให้ชัดเจน คนญี่ปุ่นที่มาทำงานในประเทศไทยคือเข้ามาเพื่อทำงาน จึงไม่ค่อยทราบอะไรละเอียดนักนอกจากเรื่องงานที่ตนเองรับผิดชอบ จำเป็นต้องติดตามจากคนไทย เลยอยากให้ผู้รับผิดชอบทางฝ่ายบุคคลของคนไทยเป็นเสมือนพี่เลี้ยง (Mentor) คอยให้คำแนะนำตั้งแต่ขั้นตอนการดำเนินเรื่องเกี่ยวกับพาสปอร์ต วีซ่า แม้กระทั่งเรื่องของครอบครัวก็ตาม

ในการทำความเข้าใจคนญี่ปุ่นที่มาทำงานในไทย จำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับภูมิลำเนาของพวกเขาเหล่านั้น ไปจนถึงระดับการศึกษา เนื้อหางานที่รับผิดชอบก่อนมาที่ไทย รวมถึงประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมาด้วย เพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนมีผลต่อการทุ่มเทพละกำลังและความสนใจในระหว่างที่มาประจำอยู่ในประเทศไทย

เทคนิคในการทำงานและแนวคิดแบบญี่ปุ่นที่มีประโยชน์

ในการทำงานกับบริษัทญี่ปุ่นนั้น เคยมั้ยที่เราต้องปรับจูนตัวเราเพื่อให้เข้ากับคนญี่ปุ่น?

| เกี่ยวกับ HORENSO (รายงาน-ติดต่อ-ปรึกษา)

การทำ HORENSO นั้นจะต้องใช้เวลาจนกว่าจะคุ้นเคย ถ้าหากสามารถเข้าใจเจตนาได้อย่างแท้จริงแล้ว จะถือว่าเป็นระบบการทำงานที่ดีมาก ซึ่งเพื่อให้สามารถแทรกซึมเข้าไปในองค์กรได้ ควรจะต้องเริ่มจากระดับหัวหน้างานทำเป็นตัวอย่างก่อน

ขอยกตัวอย่างในทางกลับกันบ้าง บริษัทสัญชาติไทยซึ่งมีบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นแห่งหนึ่งไม่ได้จัดประชุมเฉพาะตอนเช้าเท่านั้น แต่มีการประชุมระดับผู้จัดการทุกวัน เวลา 13:00 น. ซึ่งการดำเนินงานเช่นนี้ได้ถูกนำไปใช้กับสำนักงานใหญ่ที่ประเทศญี่ปุ่นด้วย เนื่องจากเป็นระบบที่ดีมากในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ลดอัตราส่วนของเสีย และเป็นการปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงานต่อไป ซึ่งเป็นเรื่องที่คนญี่ปุ่นเชี่ยวชาญอยู่แล้ว

| สังเกตได้ถึงความไว้เนื้อเชื่อใจในการทำงาน

ในการได้มาซึ่งความไว้วางใจจากคนญี่ปุ่นนั้น สิ่งที่สำคัญคือกระบวนการทำงาน เช่น “ได้พยายามแล้วหรือยัง?” มากกว่าการดูที่ผลลัพธ์ นอกจากนี้ ก่อนที่จะไปถึงผลลัพธ์ ได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างถูกต้องหรือไม่? ซึ่งด้านที่เป็นลักษณะเด่นน่าจะเป็นการประเมินระเบียบวินัยในการทำงาน

เวลาสนทนากับคนญี่ปุ่น มักจะได้ยินคำว่า “ทำไม” อยู่บ่อยครั้ง ดังนั้นจำเป็นต้องเตรียมคำตอบไว้ล่วงหน้า คนญี่ปุ่นนั้นถ้าได้ให้ความไว้วางใจแล้วจะปล่อยให้รับผิดชอบต่อไปเลย คนไทยจึงควรที่จะพยายามเพื่อให้ได้รับการประเมินว่าเป็น “มืออาชีพ” ให้ได้

| “ลองทำดูก่อน” อย่าเพิ่งปฏิเสธงานก่อนลงมือทำ

คนไทยนั้น เวลาที่ได้รับการร้องขอให้ทำงานใหม่ที่ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน มักจะตอบทันทีว่า “ทำไม่ได้เพราะไม่เข้าใจวิธีการ” หรือ “ทำไม่ได้เพราะไม่เคยทำ” แต่จะได้รับการสอนจากเจ้านายคนญี่ปุ่นว่า “ลองทำดูก่อน ถ้าทำไม่ได้ ค่อยมาปรึกษากับทุกคนอีกที” ซึ่งคิดว่าเป็นวิธีการที่ดีมากในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาแม้ในระดับคนไทยด้วยกัน

การตรงต่อเวลา

เรื่องการตรงต่อเวลานั้นเป็นข้อดีมากของคนญี่ปุ่น ซึ่งในเบื้องต้นคนไทยควรที่จะเรียนรู้และใช้เป็นแบบอย่าง นอกจากนี้การวางแผนล่วงหน้าว่าจะใช้เวลา 1 วันอย่างไร หรือ การคำนวณเวลาที่ทุกคนใช้ในการประชุมว่าเป็นเท่าไหร่? ถือว่าเป็นมุมมองที่ดีเช่นกัน คนไทยยังไม่ค่อยมีความคิดในแบบนั้น จึงถือเป็นการเรียนรู้ได้อย่างดี

การทำงานร่วมกันกับคนญี่ปุ่น

ในการทำงานร่วมกันกับคนญี่ปุ่นนั้น สิ่งที่ได้เรียนรู้จากคนญี่ปุ่น ทั้งข้อดีและข้อเสียมีอะไรบ้าง?

| ข้อดี ข้อเสีย และสิ่งที่ได้เรียนรู้

วิธีการในการสื่อสารและการสอนงานระหว่างคนญี่ปุ่นและคนไทยมีความแตกต่างกัน จึงจำเป็นต้องมีการพูดคุยร่วมกันอย่างจริงจัง

คนญี่ปุ่นมองเผินๆ อาจดูเหมือนเอาแต่ทำงาน ไม่ค่อยชอบพูดคุยด้วย แต่ถ้าเลือกเวลาในการพูดคุยได้ถูกต้อง แท้จริงแล้วคนญี่ปุ่นก็ร่วมวงสนทนาได้เช่นกัน

ในการทำงานร่วมกันระหว่างคนญี่ปุ่นและคนไทยนั้น เชื่อว่าต้องมีข้อดีมากกว่าข้อเสียแน่นอน แต่บางครั้งเรามักจะรู้สึกถึงข้อเสียซึ่งมีอยู่ไม่กี่เรื่องมากกว่าข้อดี การที่เราทั้งสองฝ่ายต่างไม่ยอมให้อภัยกัน อันนี้จะนำไปสู่ข้อเสียได้ในบางครั้ง ดังนั้นสิ่งสำคัญคือการไม่ยอมแพ้ที่จะหาทางพูดคุยกันจนกว่าจะเข้าใจอันดีทั้งสองฝ่าย

| เส้นทางอาชีพในการทำงานกับบริษัทญี่ปุ่น

การจ้างงานตลอดชีพในบริษัทญี่ปุ่นนั้นค่อยๆ เปลี่ยนไปแล้ว คนไทยจึงจำเป็นต้องคิดถึงเส้นทางอาชีพของตนอย่างจริงจัง ในอนาคตอันใกล้นี้ ยังมีแนวโน้มเกี่ยวกับการทำ “Localization” ด้วย จึงน่าจะต้องเตรียมการเกี่ยวกับเส้นทางอาชีพของคนไทยในองค์กรต่อไป

ไม่ใช่เฉพาะ “ทักษะในการทำงาน” (Work Skill) แต่บริษัทควรจะสอนให้พนักงานรู้ถึง Life Skill = “ทักษะในการใช้ชีวิต” ด้วย

การตั้งคำถามกับตนเองว่า “เราชอบงานนี้หรือไม่” ก่อนที่จะไปถึงคำถามที่ว่า “บริษัทญี่ปุ่นเป็นอย่างไร” ถือเป็นเรื่องที่สำคัญ หากตนเองรู้สึกชอบงานที่ทำอยู่นี้ และคิดว่า “ชอบวิธีการทำงานแบบญี่ปุ่น” ขึ้นมา ก็จะสามารถทำงานได้เป็นระยะเวลาหลายปี แต่ถ้าหากไม่ชอบงานและยากที่จะทำได้อย่างต่อเนื่องแล้ว สุดท้ายคงเป็น “เรื่องที่ต้องตระหนักด้วยตนเอง” และ “เรื่องที่ตนเองต้องตัดสินใจ” นั่นเอง

Meeit.biz ยังคงทยอยนำเสนอเรื่องราวอันเป็นประโยชน์ต่อการทำงานร่วมกันระหว่างคนญี่ปุ่นและคนไทย อย่าลืมติดตามต่อไปนะคะ

Share this Contents

Recommend

ติดต่อ Meeit.biz

หากท่านต้องการที่จะเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ของ Meeit.bizหรือมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับ Meeit.biz

กรุณาติดต่อเราจากลิงค์ด้านล่าง

ติดตาม Meeit.biz

© Copyright 2019 Meeit.biz