2019.10.03

ภาพบรรยากาศและสรุปงานสัมมนา 19 กันยายน 2562 หัวข้อ “เพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานของโรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ”

ดูแลอย่างไร ให้บอยเลอร์ทำงานเต็มประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพการทำงานของบอยเลอร์นั้น ไม่สามารถพิจารณาเพียงรุ่นและ function การทำงานของบอยลอยร์แต่ละรุ่นเท่านั้น แท้จริงแล้วยังมีอีกหลายปัจจัยที่มีผลเชื่อมโยงโดยตรงมายังประสิทธิภาพการทำงานของบอลเลอร์ อาทิ

ความสะอาดของน้ำต้นทางก่อนเข้าบอยเลอร์ หากน้ำไม่สะอาดตามมาตารฐานอาจจะทำให้เกิดตะกอนตกข้างในท่อ ส่งผลทำให้ปริมาณน้ำที่ supplier เข้าในบอยเลอร์ไม่สม่ำเสมอจนเป็นผลให้ไอน้ำที่บอยเลอร์ผลิตได้ไม่สม่ำเสมอ หรือ หากน้ำต้นทางก่อนเข้าบอยเลอร์มีระดับความกระด้าง (ความเข้มข้นของอิออน) ที่มากเกินไป ก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้หม้อน้ำเกิดความเสียหายได้

เพราะฉะนั้น หากเราดูแลไม่ครอบคลุม บอยเลอร์ก็จะประสิทธิภาพต่ำลง

ประหยัดพลังงานและ “ความปลอดภัย” ปัจจัยสำคัญที่ต้องใส่ใจ

แน่นอนว่าการเลือกบอยเลอร์นั้น ทุกโรงงานต้องพิจารณาจากความสามารถในการประหยัดพลังงานของบอยเลอร์รุ่นนั้น ๆ ซึ่งการประหยัดพลังงานนั้นมีหลากหลายแนวทางในการดำเนินการ สำหรับบอยเลอร์ที่เราแนะนำให้รู้จักในครั้งนี้ เป็นบอยเลอร์แบบ Once-Through ซึ่งสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงที่ใช้การผลิตได้มากกว่าบบอยเลอร์แบบ Fire-tube ที่โรงงานส่วนใหญ่ใช้กันถึงประมาณ 20%

บอยเลอร์แบบ Once-Through นั้นใช้น้ำน้อยจึงทำให้ผลิตไอน้ำได้เร็ว ตอบสนองความต้องการใช้ไอน้ำได้ภายใน 5 นาที และด้วยรูปแบบการผลิตที่ไม่จำเป็นต้องบรรจุน้ำปริมาณมากไว้ในบอยเลอร์ จึงทำให้มีความปลอดภัยสูง เสี่ยงต่อการระเบิดน้อยกว่าบอยเลอร์แบบ Fire-tube อีกทั้งความไวในผลิตไอน้ำที่ช่วยให้ไม่จำเป็นต้องสะสมไอน้ำ ลดความความเสี่ยงของอุบัติเหตุที่จะเกิดจากพลังงานสะสมได้อีกด้วย

และอีกหนึ่งฟังก์ชั่นการทำงานของบอยเลอร์แบบ Once-Through จาก MIURA ที่มาให้ความรู้กับเราในสัมมนาครั้งนี้คือระบบ Online Maintenance ที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและทำให้มั่นใจเรื่องความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เพราะข้อมูลการทำงานของบอยเลอร์จะถูกบันทึกแบบ Real time และส่งไปยัง Maintenance Services Center หากบอยเลอร์เกิดปัญหาขึ้นในขณะที่ Technician ไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบ ณ หน้างานได้ ทาง Maintenance Services Center จะทำการแจ้งเตือน พร้อมเสนอคำแนะนำในการแก้ไขเบื้องต้นให้ user ที่อยู่หน้างานได้อย่างทันท่วงที หรือ ในบางปัญหานั้นทาง Maintenance Services Center สามารถสั่งการทำงานของบอยเลอร์ให้ดำเนินการแก้ไขแบบ Online ได้ด้วย

ประโยชน์ของการเก็บข้อมูล – วิเคราะห์ – ซ่อมบำรุงที่คาดการณ์ได้อย่างแม่นยำ

นอกจากระบบ Online Maintenance จะช่วยให้สามารถ monitor การทำงานของบอยเลอร์เพื่อควบคุมเรื่องความปลอดภัยได้แล้ว ข้อมูลการทำงานของบอยเลอร์ยังถูกส่งไปเก็บยังศูนย์ซ่อมบำรุงของ MIURA และถูกนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุที่อาจทำให้บอยเลอร์คุณภาพต่ำลง และหาทางป้องกันเพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงานของบอยเลอร์ให้สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสามารถทำ Preventive Maintenance วางแผนการซ่อมบำรุงบอยเลอร์ล่วงหน้าตามการใช้งานเฉพาะของบอยเลอร์แต่ละเครื่อง

เมื่อบอยเลอร์ได้รับการดูแลอย่างรอบด้านเช่นนี้ ก็จะสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และองค์กรจะไม่ต้องจ่ายค่าเชื้อเพลิงของบอยเลอร์เกินกว่าความเป็นจริงอีกด้วย

ON – DEMAND STEAM SOLUTION ปรับโหลดการทำงานตามความต้องการเฉพาะโรงงาน

ด้วยเทคโนโลยีที่ทาง MIURA พัฒนาต่อยอดจากประสบการณ์การให้บริการทั้งจากทั่วประเทศญี่ปุ่นและหลากหลายโรงงานในไทย จึงเกิดเป็นระบบควบคุมบอยเลอร์แบบหลายเครื่อง หรือที่เรียกกันว่า ระบบ “MI” (Multiple Installation) ระบบนี้จะส่งสัญญาณเปิด/ปิด ไปยังอุปกรณ์ควบคุมการทำงาน MT1 (อุปกรณ์ควบคุมบอยเลอร์แต่ละตัว) โดยทำหน้าที่ควบคุมการทำงานผ่านระบบแบบออนไลน์ ปรับโหลดการทำงานของบอยเลอร์ให้ทำงานได้อย่างสอดคล้องและมีประสิทธิภาพสูงสุดกับรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างกันของแต่ละโรงงาน

หากมีความจำเป็นที่จะต้องปรับกระบวนการทำงาน หรือ เพิ่มสายการผลิตใหม่ สามารถใช้ข้อมูลการทำงานของบอยเลอร์ที่ผ่านมาเป็นข้อมูลประกอบการคำนวณ-จัดสรรอุปกรณ์ให้ตรงตามความต้องการได้อย่างแม่นยำ อีกทั้งระบบ MI ช่วยเรื่องการวางแผนซ่อมบำรุงบอยเลอร์ได้โดยไม่ต้อง shutting off ทั้ง Modules ทำให้กำลังการผลิตของโรงงานดำเนินไปโดยไม่สะดุด

สำหรับการสัมมนาครั้งนี้ เกิดจากความมุ่งมั่นของ Meeit.biz ที่ต้องการเป็นส่วนช่วยพัฒนาองค์กรภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และ Meeit.biz จะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยสรรหาบริการที่เป็นประโยชน์ พร้อมทั้งจัดสัมมนาเพื่อสร้างความพร้อมให้กับภาคอุตสาหกรรมการผลิตต่อไป

Share this Contents

Recommend

ติดต่อ Meeit.biz

หากท่านต้องการที่จะเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ของ Meeit.bizหรือมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับ Meeit.biz

กรุณาติดต่อเราจากลิงค์ด้านล่าง

ติดตาม Meeit.biz

© Copyright 2019 Meeit.biz