2020.07.08

Sustainable organization localization สร้างโอกาสเติบโตให้กับผู้บริหารไทย ก้าวไกลสู่ระดับสากล

ทรัพยากรมนุษย์ คือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการสร้างธุรกิจ แต่การจะใช้ทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประสิทธิภาพได้นั้น จำเป็นที่จะต้องมีระบบจัดการที่ดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกำหนดขอบเขตงาน อัตราค่าจ้าง สิ่งแวดล้อม และโอกาสเติบโตทางหน้าที่การงานในอนาคต

หากจะให้ยกตัวอย่างมาสัก 1 องค์กร ที่มีระบบจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ดีและมั่นคง ก็คงจะเป็นที่อื่นอีกไม่ได้ นอกจากบริษัท โตโยต้า ที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน ด้วยโอกาสนี้ Meeit.Biz ก็จะขอนำทุกท่านไปทำความรู้จักกับคุณประพันธ์ จันทร์วัฒนพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานย่อยทรัพยากรบุคคล และบริหารงานกลาง
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ที่จะมาร่วมนำเสนอถึงหลักบริหารจัดการทรัพยากร พร้อมวิธีสร้างเสริมภาพลักษณ์องค์กรให้ได้ประสิทธิภาพในระดับสากล

Talk about
คุณประพันธ์ จันทร์วัฒนพงษ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานย่อยทรัพยากรบุคคล และบริหารงานกลาง
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย

Process Oriented to Target Oriented

ต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่า การทำงานร่วมกับชาวต่างชาติ ย่อมมีลักษณะแตกต่างกันไป ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมหรือค่านิยมเฉพาะของประเทศแห่งนั้น อย่างการทำงานร่วมกับคนญี่ปุ่นเอง คนญี่ปุ่นก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องของขั้นตอนการทำงานเป็นลำดับแรก เช่น ตอนเช้ามาทำงานตรงเวลาไหม ระหว่างทำงานตั้งใจดีหรือเปล่า ตอนเย็นกลับบ้านกี่โมง ระหว่างวันมีการรายงานความคืบหน้าให้กับหัวหน้างานหรือไม่ สิ่งเหล่านี้ เราเรียกกันว่า Process Oriented แต่พอเกิดวิกฤติ Covid-19 การจะให้ความสำคัญกับเรื่องขั้นตอนการทำงาน ก็ดูจะเป็นสิ่งที่ไม่ตอบโจทย์นัก เนื่องจากพนักงานส่วนใหญ่กว่า 60 เปอร์เซ็นต์ ต่างพากัน Work at home การปรับเปลี่ยนโดยมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ เพื่อสร้าง Target Oriented แทน จึงน่าจะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์เสียมากกว่า

สำหรับผมแล้ว Target Oriented จะกลายเป็น New Normal ใหม่ในองค์กรอย่างแน่นอน เพราะว่าการดูที่ผลลัพธ์ของงานจะเป็นสิ่งที่จับต้องได้มากที่สุด ทั้งยังเป็นวิธีลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็นออกไป (Nice to have) อย่างไรก็ตามการควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบ ก็ยังคงต้องมีอยู่เช่นเดิม ไม่ว่าจะเป็นการประชุมออนไลน์ หรือการตรวจสอบงานเป็นระยะๆ เพื่อให้พนักงานที่นั่งทำงานอยู่ที่บ้านไม่ได้รู้สึกห่างเหินกับองค์กรจนเกินไป

ข้อดีของการทำ Target Oriented คือการลดกระบวนการทำงานที่ยืดยาวให้สั้นลง โดยมุ่งเน้นไปที่จุดประสงค์ของงานให้แน่ชัด (ทำเพื่ออะไร ตอบโจทย์ต่อใคร ผลลัพธ์อย่างไร) มีการจัดลำดับความสำคัญก่อนหลัง มีกระบวนการตรวจสอบที่ชัดเจน และที่สำคัญมีผลลัพธ์ที่จับต้องได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด

Fast Track for the Future

หลายปีที่ผ่านมา บริษัท โตโยต้า มีนโยบายผลักดันผู้บริหารไทยมาโดยตลอด อย่างที่ทุกท่านทราบกันก็คือ โครงการ Talent Management ซึ่งเปิดโอกาสให้พนักงานไทยที่มั่นใจในความสามารถได้มีโอกาสเติบโตอย่างรวดเร็ว เพื่อค้นหา Future Executive คนต่อไป แต่การจะไปถึงจุดนั้นได้ ผู้เข้าร่วมโครงการ จะต้องฝ่าฟันกับอุปสรรคต่างๆ นาๆ เช่น การทำงานให้มากกว่าคนอื่น การทำงานภายใต้โจทย์ที่ยากและแตกต่างจากงานทั่วไป การสร้างความสัมพันธ์กับคนในองค์กรทุกระดับชั้น การสร้างผลลัพธ์ของงานที่สมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ นอกจากนั้น ยังต้องเข้าร่วมกับโปรแกรม Leader Development Program [LDP] ซึ่งเป็นหลักสูตรเฉพาะของทางโตโยต้า โดยนำเอาคนที่มีแววในการเป็น Future Executive จากภูมิภาคต่างๆ มาเรียนหลักสูตรร่วมกัน พร้อมทำโปรเจ็กต์นำเสนอ

แต่การประเมินเพื่อเป็น Future Executive จะไม่ได้มาจากหัวหน้าของพนักงานเท่านั้น แต่จะต้องได้รับการยอมรับจากหัวหน้าแผนกอื่นที่เกี่ยวข้องในสายงานและเพื่อนร่วมงานด้วย และโจทย์ที่ยากที่สุดก็คือ จะต้องได้รับการยินยอมจากสำนักงานใหญ่ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยตรง

Professional Model & Breakthrough SILO

โลกปัจจุบันได้กลายเป็นโลกที่หมุนเร็วขึ้น โดยเฉพาะเรื่องธุรกิจด้วยแล้ว เราจำเป็นที่จะต้องคิดให้เร็วและคิดให้นอกกรอบกันมากขึ้น แต่การคิดทั้งหมด ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง ผมอยากให้เราจำลองสถานการณ์ว่า ถ้าตัวเราเป็นผู้ประกอบการณ์สักคนที่กำลังสร้างธุรกิจอยู่ ก็จะยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าจะต้องรีบเร่งพัฒนาตรงจุดไหน ต้องลงทุนช่องทางใด เพื่อให้ธุรกิจของเราสามารถดำเนินต่อไปได้ในอนาคต

ปัจจุบันหลายๆ องค์กร กำลังประสบปัญหากับการคิดแบบ SILO ของพนักงาน (หลักการคิดเชิงเดี่ยวที่ขาดการสื่อสาร หรือการมีปฎิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง) ดังนั้น ผู้บริหารยุคใหม่ หากจะให้องค์กรทำงานได้ราบรื่น จำเป็นที่จะต้องหยุดปัญหาการคิดแบบ SILO ทันที เพราะการทำงานในองค์กร นอกจากพนักงานจะมีความรู้ความสามารถส่วนตัวแล้ว ยังต้องรู้จักที่จะสื่อสารกับคนรอบข้าง และที่สำคัญต้องรู้จักนำเสนอสิ่งต่างๆ ที่เป็นแนวทางเดียวกันกับองค์กร

“ผู้บริหารยุคใหม่ นอกจากจะคิดและสร้างแล้ว
จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการร่วมแรงร่วมใจ”

Respect for the people

การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนไทยและคนญี่ปุ่นของโตโยต้า ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยและการเคารพให้เกียรติระหว่างกัน ซึ่งผมชื่นชมคนญี่ปุ่นที่ทำงานในโตโยต้ามากครับ เพราะคนญี่ปุ่นเหล่านี้ เข้าใจวัฒนธรรมคนไทย รู้จักการปรับตัว และอ่อนน้อมถ่อมตน ทำให้การทำงานดำเนินไปอย่างราบรื่น

จะยุคไหน หรือสมัยไหน โตโยต้า ก็ให้ความสำคัญกับ Local Community มากครับ ไม่ว่าจะขยายสาขาไปที่ประเทศใด หรือจะต้องส่งพนักงานไปที่ประเทศไหน ทางสำนักงานใหญ่ก็จะมีการจัดฝึกอบรมพนักงานอย่างเข้มงวด เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้และเข้าใจถึงวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ นอกจากนั้นแล้ว “หลักการคิดแบบให้เกียรติ” ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกปลูกฝังให้กับพนักงานในโตโยต้าทุกคนพึงมี สิ่งนี้แหละที่ผมคิดว่าเป็นจุดแข็งที่ทำให้โตโยต้ากลายเป็นองค์กรระดับโลกในปัจจุบัน

“การให้เกียรติ คือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จอันยิ่งใหญ่”

Share this Contents

Recommend

ติดต่อ Meeit.biz

ติดต่อ Meeit.biz

หากท่านต้องการที่จะเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ของ Meeit.biz หรือมีคำถามใดๆ

กรุณาติดต่อเราจากลิงก์ด้านล่าง

ติดตาม Meeit.biz

    © Copyright 2019 Meeit.biz

    เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุ๊กกี้ของเราผ่านทาง นโยบายคุกกี้