จากแบบฟอร์มด้านล่าง

สมัคร

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลสร้อยคอทองคำ จากกิจกรรมตอบแบบสอบถามชิงรางวัลกับ meeit.biz


สิ้นสุดระยะเวลารับสมัครของแคมเปญนี้แล้ว

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลสร้อยคอทองคำ

จากกิจกรรมตอบแบบสอบถามชิงรางวัลกับ meeit.biz


รายการของรางวัล

 • สร้อยคอทองคำ

  จำนวน 15 รางวัล

  รางวัลมูลค่าละ 5,325 บาท

ทาง meeit.biz ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง 15 ท่าน และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ข้อมูลที่ได้รับ ทาง meeit.biz จะนำไปใช้เพื่อพัฒนาบริการและสินค้าให้ตอบสนองความต้องการของบริษัทและผู้ที่ทำงานอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรีและระยองต่อไป

รายชื่อผู้โชคดี 15 ท่าน

เงื่อนไขการรับรางวัล

ข้อควรทราบ
 • ผู้โชคดีจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ซึ่งของรางวัลในครั้งนี้ มีมูลค่า 5,325 บาท ท่านจะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% เป็นจำนวน 266.25 บาท (สองร้อยหกสิบหกบาทยี่สิบห้าสตางค์)
 • กำหนดการรับของรางวัล คือ
  วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562
  ระหว่างเวลา 10:00-13:00 น. และ 14:30-16:30 น.
  ณ ห้อง 523 ชั้น 5 สถาบันไทย-เยอรมัน (ศูนย์ชลบุรี)
  Google Maps: https://goo.gl/maps/yFsoh4asPMj7Er7EA
  ผู้ประสานงาน - คุณภควดี Tel. 061-861-1694
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องยืนยันการยอมรับเงื่อนไขข้อ 1. และข้อ 2. เป็นลายลักษณ์อักษรด้วยการตอบกลับทางอีเมลที่ทางทีมงาน meeit.biz ติดต่อไป พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้โชคดีเพื่อใช้ในการจัดเตรียมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 5%
 • หากท่านไม่สามารถดำเนินการตามรายละเอียดและเงื่อนไขทั้ง 4 ข้อข้างต้นนี้ ทางทีมงาน meeit.biz ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีในลำดับถัดจากท่านต่อไป
สอบถามเพิ่มเติม

หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

ผู้ประสานงาน - คุณภควดี Tel. 061-861-1694 Email: [email protected]


Recommend

ติดต่อ Meeit.biz

หากท่านต้องการที่จะเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ของ Meeit.bizหรือมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับ Meeit.biz

กรุณาติดต่อเราจากลิงค์ด้านล่าง

ติดตาม Meeit.biz

© Copyright 2019 Meeit.biz