สมัครเข้าร่วม
แคมเปญ

จากแบบฟอร์มด้านล่าง

สมัคร

NIKKEI BUSINESS SCHOOL (NBS) ASIA จัดแคมเปญมอบส่วนลด 20% สำหรับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม


สิ้นสุดระยะเวลารับสมัครของแคมเปญนี้แล้ว

แคมเปญมอบส่วนลด 20% สำหรับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

Special Monitor Campaign

Nikkei Business School (NBS) Asia ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบส่วนลด 20% สำหรับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 3 หลักสูตร สำหรับคนญี่ปุ่น และ 8 หลักสูตร สำหรับคนไทย เฉพาะลูกค้าที่ใช้งานผ่าน Meeit.biz เท่านั้น กรุณาสมัครเข้าร่วมแคมเปญโดยกรอกข้อมูลที่จำเป็นลงในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ จากนั้นจะมีการจัดส่งแบบฟอร์มสำหรับสมัครเข้าร่วมหลักสูตรเฉพาะที่ได้รับส่วนลดพิเศษไปตาม E-mail ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ หลังจากกรอกแบบฟอร์มหลักสูตรที่ต้องการรับการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งเมล์กลับมายังสำนักงานของ Nikkei Business School (NBS) Asia ตามที่ระบุไว้
* ลูกค้าที่ใช้แคมเปญนี้แล้ว จะไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นได้ กรุณารับทราบเงื่อนไขดังที่กล่าวมาข้างต้นด้วย

หลักสูตรที่ได้รับส่วนลด 20%

(หลักสูตรสำหรับพนักงานชาวญี่ปุ่น)

|A-1808-J : รู้จักและเข้าใจคนไทย (จัดที่อยุธยา)
กำหนดการ: วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 14:00-17:00 น.
รายละเอียดของการฝึกอบรม: https://miraicampus.com/course/a-1808-j/

|A-1809-J:รู้จักและเข้าใจคนไทย (จัดที่ระยอง)
กำหนดการ: วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 14:00-17:00 น.
รายละเอียดของการฝึกอบรม: https://miraicampus.com/course/a-1809-j/

|A-1810-J:รู้จักและเข้าใจคนไทย (จัดที่กรุงเทพ)
กำหนดการ: วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 14:00-17:00 น.
รายละเอียดของการฝึกอบรม: https://miraicampus.com/course/a-1810-j/

(หลักสูตรสำหรับคนไทย แยกตาม Position)

|A-1811-T:รู้จักวัฒนธรรมและค่านิยมในการทำงานของคนญี่ปุ่น
กำหนดการ: วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2019 เวลา 14:00-18:00 น.
รายละเอียดของการฝึกอบรม: https://miraicampus.com/course/a-1811-t/

|M-1809-T:การบริหารที่มีเป้าหมายสู่ความสำเร็จด้วยวงจร THINK-ACT-LEARN-Res (PDCA)
กำหนดการ: วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2019 เวลา 14:00-18:00 น.
รายละเอียดของการฝึกอบรม: https://miraicampus.com/course/m-1809-t/

|A-1812-T:ทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการสื่อสารแบบ HORENSO
กำหนดการ: วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2019 เวลา 9:00-13:00 น.
รายละเอียดของการฝึกอบรม: https://miraicampus.com/course/a-1812-t/

|M-1810-T:บริหารจัดการงานและชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพด้วย GTD® (Getting Things Done)
กำหนดการ: วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2019 เวลา 14:00-18:00 น.
รายละเอียดของการฝึกอบรม: https://miraicampus.com/course/m-1810-t/

|M-1811-T:ค้นหาจุดแข็ง ปลุกความเป็นผู้นำในตัวคุณ (Leading With Strengths)
กำหนดการ: วันพุธที่ 20 มีนาคม 2019 เวลา 9:00-18:00 น.
รายละเอียดของการฝึกอบรม: https://miraicampus.com/course/m-1811-t/

(หลักสูตรสำหรับคนไทย แยกตามสาขาอาชีพ)

|I-1811-T:หลักการและแนวทางในการบริหารค่าตอบแทน
กำหนดการ: วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2019 เวลา 14:00-18:00 น.
รายละเอียดของการฝึกอบรม: https://miraicampus.com/course/i-1811-t/

|I-1812-T:การบริหารพอร์ททีมขายไม่ได้ยากอย่างที่คิด
กำหนดการ: วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2019 เวลา 9:00-13:00 น.
รายละเอียดของการฝึกอบรม: https://miraicampus.com/course/i-1812-t/

|I-1813-T:ประเด็นภาษีที่ควรระวังและการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการตรวจสอบของสรรพากร
กำหนดการ: วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2019 เวลา 14:00-18:00 น.
รายละเอียดของการฝึกอบรม: https://miraicampus.com/course/i-1813-t/

จุดเด่นของบริการ

Service at a glance

  • แหล่งรวมของผู้คน

    Nikkei Business School (NBS) Asia ได้นำเสนอบริการต่างๆ ที่หลากหลายแก่ลูกค้ามากมาย โดยในปี 2018 ที่ผ่านมาได้จัดให้มีการฝึกอบรม จำนวนทั้งหมด 31 คอร์สแก่บุคลากรในบริษัทต่างๆ เป็นจำนวนมากกว่า 700 ท่าน

  • แหล่งรวมของข้อมูล

    Nikkei Business School (NBS) Asia ได้ส่งมอบข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับทั้งพนักงานคนญี่ปุ่นและพนักงานคนไทยที่ทำงานอยู่ในบริษัทญี่ปุ่นซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย ผ่านหัวข้อการฝึกอบรมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ในการบริหารจัดการแบบไทย และทักษะในการทำงานสำหรับผู้บริหาร ตลอดจนทักษะในการปฏิบัติงานจริงที่จำเป็นต่อการทำงานในแต่ละวัน

  • แหล่งรวมของภูมิปัญญา

    Nikkei Business School (NBS) Asia ได้รวบรวมเหล่าคณาจารย์ที่ให้การสนับสนุนการฝึกอบรมแบบ Public Training ซึ่งเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหารระดับสูงของแต่ละสาขาอาชีพ รวมทั้งเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยในปี 2018 ที่ผ่านมาได้รวบรวมเหล่าคณาจารย์จำนวน 30 ท่าน เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้และภูมิปัญญาต่างๆ ให้กับทุกท่าน

สิ้นสุดระยะเวลารับสมัครของแคมเปญนี้แล้ว
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

Recommend

ติดต่อ Meeit.biz

หากท่านต้องการที่จะเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ของ Meeit.bizหรือมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับ Meeit.biz

กรุณาติดต่อเราจากลิงค์ด้านล่าง

ติดตาม Meeit.biz

© Copyright 2019 Meeit.biz