Video Visualization - CHIPS

「Change into Progressive Space!」เริ่มใช้ระบบ IoT ที่โรงงานของท่าน ด้วยบริการ Video Visualization – CHIPS

Provided by

Hitachi High-Tech Amata Smart Services Co., Ltd.

ท่านมีปัญหาต่างๆเหล่านี้หรือไม่

Our target

จุดเด่นของบริการของเรา

Service at glance

  • ให้บริการแบบ Subscription service เก็บค่าบริการรายเดือน เก็บข้อมูลไว้บนคลาวด์

    ไม่จำเป็นต้องต้องพัฒนาระบบที่ซับซ้อน การลงต้นครั้งแรกไม่สูง สามารถใช้กล้องที่ขายอยู่ตามท้องตลาดมาเชื่อมต่อได้ ใช้งานได้ทันทีหลังติดตั้งและลงทะเบียนเสร็จ

  • เปิดวิดีโอที่ถ่ายพร้อมกันมากที่สุด 10 กล้อง

    การเล่นภาพกล้องที่ถ่ายจากทุกมุมแบบซิงโครไนซ์โดยไม่มีจุดบอด วิดีโอที่บันทึกไว้สามารถเล่นได้ตลอดเวลาภายในระยะเวลาของสัญญา การตรวจสอบปัญหาสามารถทำได้อย่างราบรื่นกับข้อมูลวิดีโอเมื่อเกิดปัญหาขึ้น

  • เชื่อมโยงกับระบบภายนอกอย่างราบรื่น

    Import มูลจากภายนอกเช่น ข้อมูลการผลิต และข้อมูลจากเซ็นเซอร์ต่างๆ ในรูปแบบไฟล์ CSV เชื่อมต่อกับตารางที่ใช้บริหารงานได้อย่างราบรื่น

ตัวอย่างการนำข้อมูลวิดีโอมาประยุกต์ใช้งาน

Use Example

1.ไม่จำเป็นต้องมีการสร้างระบบที่ซับซ้อนใหม่ทำให้มีการลงทุนในครั้งแรงไม่สูง เป็นการเร่ิมต้นที่ดีในการเริ่มใช้ระบบ IoT ในโรงงาน

・เพียงเตรียมกล้องถ่ายวิดีโอและการตั้งค่าที่ง่ายดายก็สามารถเร่ิมการใช้ระบบ Video Visualization ได้
ลูกค้าไม่ต้องทำการพัฒนาระบบเอง ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการทำงานที่เป็นการใช้มือทำ ที่ไอเทมเยอะแต่จำนวนต่อล็อทน้อย ซึ่งสามารถทำให้เป็น Automotation ได้ยาก ก็สามารถเก็บข้อมูลภาพเคลื่อนไหวเพื่อนนำว่าวิเคราะห์ปัญหาและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานได้ ยกตักอย่าวเช่นใช้จับเวลาและนับจำนวนก้าวในการเคลื่อนไหวของพนักงาน เพื่อลด Loss ในกระบวนการ ปรับเปลี่ยน Layout ของเครื่องจักร หรือออกแบบกระบวนการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เปรียบเทียบการทำงานของพนักงานแต่ละคน ตรวจหาความแตกต่างและความแปรปวน เพื่อนำมาวิเคราะห์ปัญหา

・ค่าบริการรายเดือนเริ่มต้นที่ 15,000 บาท โดยให้บริาการเป็นระบบ Subscription
ไม่จำเป็นต้องมีการลงทุนที่สูงในการเริ้่มต้นใช้ระบบ ใช้กล้องทั่วไปที่ขายตามท้องตลาดได้

2. วิเคราะห์ต้นตอขอปัญหาเมื่อมาความผิดปรกติ ทำให้ทราบถึงสาเหตุที่แท้จริง สำหรับใช้เป็นข้อมูลเพื่อใช้สำหรับตั้งสมมติฐานในการกำหนดแนวทางแก้ปัญหา และเป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับเพื่อยกระดับความน่าเชื่อถือของกระบวนการและการกำหนดต้นทุน

・ตรวจสอบสาหเหตุเมื่อกระบวนการมีการหยุด หรือมีความผิดปรกติของชิ้นงาน

เรียกดูภาพเคลื่อนไหวจากหลายกล้องหลายมุมมอง ตรวจสอบ Cycle time เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในและระหว่างกระบวนการ

กำหนดจุด Milestone ในการบันทึกข้อมูลเป็นรายวัน รายอาทิตย์ สามารถตรวจสอบข้อมูลการเดินเครื่องจักรย้อนหลังได้

・ใช้กำหนดแนวการ และมาตรการการป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในการทำงาน

ติดตั้งกล้องในมุมที่เป็นจุดบอด และใช้การวิเคราะห์แบบ Hiyari-Hatto หรือชี้จุเสี่ยงเพื่อสร้างความตระหนักในความอันตราย เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการทำงาน
ข้อมูลภาพเคลื่อนไหวที่ถ่ายไว้ยังยังเป็นหลักฐานเพื่อแสดงให้เห็นว่าในการทำงานมีอุบัติเหตุเป็นศูนย์ และยังสามารถนำไปยืนยันกับบริษัทประกันภัยเพื่อลดเบี้ยประกันได้

・เพื่อความน่าเชื่อถือในกระบวนการผลิตและยังเป็นหลักฐานในการตรวจสอบต้นทุนและค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นในการทำงาน

การเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานยังทำให้สามารถวิเคราะห์สภาพการทำงานได้่อย่างและเอียด ไม่ว่าจะเป็น Cycle time ที่แท้จริงหรือข้อมูลของเครื่องจักร เป็นการยกระดับมาตรฐานและความแม่นยำในการเสนอราคา

3. ตรวจสอบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับเครื่องจักรจากระยะไกลได้อย่างง่ายดาย

・ เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารจากระยะไกล
ไม่มีปัญหาแม้วิศกรฝ่าย R&D จะอยู่ไกลจากโรงงานการผลิต แชร์ข้อมูลได้จากหลายมุมมอง ทำให้เข้าใจได้ง่าย ลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทางของวิศวกร ทำให้การติดตั้งลายน์การผลิตใหม่ทำให้อย่างราบรื่น
・ เป็นสื่อในการเรียนรู้และถ่ายทอดทักษะการทำงาน

ช่วยให้การถ่ายทอดความรู้ ทักษะไปสู่พนักงานใหม่และ ฐานการผลิตในต่างประเทศเป็นเรื่องง่าย บันทึกวิธีการทำงานเป็นตังอย่าง ได้ทุกมุมมอง เพื่อให้คำแนะนำแก่พนักงานท่านอื่นได้

■เชิญท่านชมสาธิตการสใช้งานได้ที่ Smart Factory Amata Phase 9

โปรดลงข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่าง เพื่อเข้าชมการสาธิตการใช้งาน

สนใจที่จะเข้าเยี่ยมชม share factory ไหม?

ทุกท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมโรงงานของเราเพื่อเยี่ยมชมระบบการผลิตโดยใช้เทคโนโลยี IoT
*จำเป็นต้องใส่ข้อมูล

กรุุณาเลือกจุดประสงค์ในการติดต่อ*

สมัครเพื่อเยี่ยมชมโรงงานขอเอกสารเพิ่มเติมสอบถามข้อมูลอื่นๆ

โปรดเลือกประเภทของธุรกิจของบริษัทท่าน

เหล็ก / พลาสติกรถยนต์บริการ / สาธารณูปโภคอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เคมีภัณฑ์สินค้าบริโภคอื่นๆ โปรดระบุ

กรุณาเลือกอาชีพหรือตำแหน่งของคุณ

การบริหาร / การวางแผนงานทั่วไป / งานบุคคลออกแบบ·การผลิตบริิการฝ่ายขาย / ฝ่ายการตลาดฝ่ายจัดการระบบข้อมูลการวิจัยและพัฒนาอื่่นๆ โปรดระบุ

ชื่อ - นามสกุล*

ชื่ื่อบริษัท*

ที่อยู่อีเมล*

บริการรับจองยานพาหนะและที่พักในขณะที่มาเยี่ยมชมโรงงาน

Share this service

Recommend

ติดต่อ Meeit.biz

หากท่านต้องการที่จะเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ของ Meeit.bizหรือมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับ Meeit.biz

กรุณาติดต่อเราจากลิงค์ด้านล่าง

ติดตาม Meeit.biz

© Copyright 2019 Meeit.biz