หลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการผลิตของไทย
「Master of Industrial Manufacturing」

เริ่มการอบรมพัฒนาบุคลากรชาวไทย ผ่านหลักสูตรอบรมพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการผลิตจากประเทศญี่ปุ่น

Provided by

JMAM (THAILAND) CO., LTD.

ท่านเคยมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่

Our target

จุดเด่นของบริการ

Service features

 • กรอบการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ

  เรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยครอบคลุมจิตสำนึกต่อหน้าที่ ความรู้ และทักษะที่แต่ละตำแหน่งงานจำเป็นต้องมี สำหรับพนักงานชาวไทยที่ทำงานในอุตสาหกรรมการผลิต

 • สอดคล้องกับมาตรฐานการผลิตของไทย

  เนื้อหาเชื่อมโยงกับการสอบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพของไทย (สคช.) ทำให้สามารถไปสอบขอรับรองคุณวุฒิได้

 • ประเมินอย่างเป็นกลางได้ ด้วยการแสดงระดับความสามารถอย่างเป็นรูปธรรม

  เข้าใจระดับความสามารถของคนไทย โดยพิจารณาจากคุณสมบัติซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่เป็นกลาง และใช้เป็นเกณฑ์ในการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้

ภาพรวมของโปรแกรม

Program overview

 

หลังเรียนรู้จากหนังสือ “Master of Industrial Manufacturing” และเข้าสอบประเมินสมรรถนะจนสอบผ่านแล้ว ผู้อบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองร่วมกันของ สคช. และ JMAM

เนื้อหาการเรียน

Content of study

 

จิตสำนึกต่อหน้าที่และความรู้พื้นฐานด้านการผลิตถือเป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาบุคลากร ทำให้การกำหนดโครงสร้างของหลักสูตรจึงเป็นสิ่งสำคัญ


 

※สามารถดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียดเนื้อหาได้ที่ด้านล่างของเพจ

    

แนะนำบริการ

Service introduction

 • Master of Industrial Manufacturing

  หลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการผลิตของไทย

  หลักสูตรอบรมที่พัฒนามาจาก "PRODUCTION MEISTER" ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาสมรรถนะที่มีอยู่แล้วในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งผู้อบรมจะเรียนรู้จากหนังสือเรียนภายในระยะเวลาที่ลงทะเบียนเรียน และตรวจสอบความเข้าใจโดยทำแบบทดสอบผ่านทางเว็บไซต์ นอกจากนี้ ยังมีฟังก์ชันสำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ที่สามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะการอบรมและรายงานผลการเรียนผ่านทางเว็บไซต์ได้ด้วย

 • ทดสอบระดับการบริหารจัดการงานผลิต

  พนักงานในบริษัทของเรามีความสามารถด้านการผลิตอยู่ในระดับใด?

  การทดสอบสำหรับบุคลากรระดับหัวหน้างานและผู้ควบคุมงานที่ปฏิบัติงานในโรงงาน เพื่อให้เข้าใจและสามารถเปรียบเทียบระดับความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับหน้างานผลิต (คุณภาพ ต้นทุน การส่งมอบ ทฤษฏีและการคำนวณ) ของแต่ละคนและภาพรวมของบริษัทได้
  เราจะทำให้ผู้เข้ารับการทดสอบ "ตระหนัก" ถึงสิ่งจำเป็นต่อการเติบโตของตนเอง และให้ "ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนโยบายพัฒนาบุคลากร" ขององค์กร

About Us

JMAM (THAILAND) CO., LTD.

ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อเดือนพฤษภาคม 2564 โดยเป็นบริษัทในต่างประเทศแห่งแรกของ JMA Management Center Inc. (JMAM) ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านการอบรมให้ความรู้ในญี่ปุ่นมายาวนาน เราให้บริการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร ด้วยองค์ความรู้ด้าน "การพัฒนาบุคลากร" ของ JMAM โดยเน้นบริษัทญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย

Address
8 T-One Building, Room No. 17-118, 17th Floor, Soi Sukhumvit 40, Sukhumvit Road, Phra Khanong, Klongtoei,Bangkok 10110

Web site
https://www.jmamthailand.co.th/

Share this service

ติดต่อเรา

Inquiring about our service

  Message*

  Customer Information

  กรุณารอสักครู่...

  Recommend

  ติดต่อ Meeit.biz

  ติดต่อ Meeit.biz

  หากท่านต้องการที่จะเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ของ Meeit.biz หรือมีคำถามใดๆ

  กรุณาติดต่อเราจากลิงก์ด้านล่าง

  ติดตาม Meeit.biz

   © Copyright 2019 Meeit.biz

   เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุ๊กกี้ของเราผ่านทาง นโยบายคุกกี้