Super Alkaline Ionized Water (SAIW)

Super Alkaline Ionized Water (SAIW) ฆ่าไวรัสและแบคทีเรีย กำจัดกลิ่น เป็นมิตรต่อร่างกาย ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

Provided by

ECOTS Co., Ltd.

ท่านเคยมีความกังวลเหล่านี้หรือไม่

Our target

จุดเด่นและคุณสมบัติของ Super Alkaline Ionized Water

Effects and features of Super Alkaline Ionized Water (SAIW)

 • การซ่าเชื้อ

  มีประสิทธิภาพสำหรับการฆ่าเชื้อในโรงงานและอาคาร การใช้เป็นประจำทุกวันจะสร้างสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขอนามัยและปกป้องสุขภาพของพนักงาน ที่ความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนของ SAIW (ค่า pH 12.5 หรือสูงกว่า) จุลินทรีย์จะไม่สามารถเจริญเติบโตได้ดังนั้นแบคทีเรียที่เป็นพิษต่ออาหารจะตายภายใน 30 วินาที นอกจากนี้ยังป้องกันการเน่าเสียของน้ำ

 • การชะล้าง

  สามารถใช้แทนผงซักฟอกและแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดในรูปแบบต่าง ๆ เช่นการทำความสะอาดในโรงงานและอาคาร การทำความสะอาดอุปกรณ์ ชิ้นส่วน ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ต้านการกัดกร่อนจึงสามารถนำใช้อย่างกว้างขวางในหลากหลายอุตสาหกรรม น้ำอัลคาไลน์ที่แตกตัวเป็นไอออนที่เป็นด่างของพีเอช 12.5, 99.9% ขององค์ประกอบเป็นน้ำบริสุทธิ์ สามารถ ทำความสะอาดได้เทียบเท่าหรือดีกว่ากว่าผงซักฟอกสังเคราะห์และโซดาไฟ

 • ความปลอดภัย

  สบู่และผงซักฟอก ที่ขายอยู่ทั่วไปตามท้องตลาดส่วนใหญ่มีการผสมสารลดการตึงผิว แต่ SAIW ประกอบไปด้วยน้ำและสารอินทรีย์อิเล็กโตไลท์ ที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น และไม่มีอันตรายต่อมนุษย์ สามารถฆ่าเชื้อ กำจัดกลิ่น ชะล้าง ป้องกันสนิม มีประโยชน์ใช้สอยหลากหลาย ไม่มีอันตรายต่อมนุษย์ และทั้งนี้ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ในปัจจุบันประเทศไทยและทั่วโลก ได้ประสบปัญหาการแพร่กระจายขอโรคไวรัส COVID-19 ทำให้แอลกอฮอล์และ หน้ากากอนามัย ขาดตลาด ทางบริษัท จึงได้นำผลิตภัณฑ์ SAIW มาจัดจำหน่ายเพื่อทดแทน และเป็นทางเลือกให้กับผู้ต้องการ
ในขณะนี้เรามีบริการแจก SAIW ให้ฟรีแก่ผู้ที่ต้องการนำไปใช้งาน และสำหรับผู้ใช้กลุ่มอุตสาหกรรม ก็สามารถนำ  SAIW ใช้สำหรับทำความสะอาดเครื่องจักร และใช้ป้องกันสนิมได้ ท่านมาสามารถติดต่อเราเพื่อรับสินค้าตัวอย่างเพื่อทดลองการใช้งานได้

・โรงงานและห้างสรรพสินค้า
เราสามารถแจกจ่ายสินค้าให้ท่านเพื่อทำการทำลองใช้งานและทำความสะอาดฆ่าเชื้อ

・บริษัทห้างร้านที่จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัย
เราต้องการร่วมมือกับท่าน เช่นท่านที่มีผลิตภัณฑ์ประเภทแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ เพื่อร่วมกันหาวิธียับยั้งการแพร่กระจายของโรคระบาด

・องค์กรและหน่วยงานเพื่อการวิจัย
สนับสนุนผลิตภัณพ์เพื่อการศึกษาวิจัย เกี่ยวกับการกำจัดเชื้อไวรัสโคโรน่า

※เนืองจากสถานการณ์ปัจจุบัน SAIW มีจำนวนจำกัด ในบางครั้งการส่งตัวอย่างสินค้าอาจจะเวลาระยะหนึ่ง

กลไลการชะล้างของ Super Alkaline Ionized Water (SAIW)

Mechanism of detergency

 • 1. การแทรกซึม

  Interfacial penetration

  น้ำอัลคาไลน์แตกตัวเป็นไอออนสูง (SAIW) ซึมผ่านได้อย่างรวดเร็วแทรกซึมเข้าไปในส่วนรอบต่อของมวลสารสิ่งสกปรก

 • 2. การกระจายตัว

  Peeling / dispersion

  สิ่งสกปรกของอิเล็กตรอประจุนบวก ถูกล้อมรอบด้วยอิเล็กตรอนประจุลบพื้นผิวของวัตถุก็เปลี่ยนจากบวกเป็นลบและเมื่ออิเล็กตรอนประจุลบขับไล่กันสิ่งสกปรกจะถูกลอกออกจากพื้นผิวของวัตถุ

 • 3. การแยกตัว

  Emulsification / separation

  สิ่งสกปรกที่ล้อมรอบด้วยประจุลบจะถูกแยกออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ และถูกขับออกมาเป็นคราบตะกอน

 • 4. การละลายน้ำ

  Saponification

  เมื่อผสมสิ่งสกปรกและไขมันเข้าไปมันจะกลายเป็นคราบคล้ายสบู่น้ำและจะถูกชะล้างต่อไป

Super Alkaline Ionized Water (SAIW)

Main uses

 • อาคารโรงงานอุตสาหกรรม และอุปกรณ์เครื่องมือ

  การเปลี่ยนจากการใช้ ผงซักฟอกหรือแอลกอฮอล์เป็น SAIW จะทำให้ไม่เกิดเป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์และรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานที่ถูกสุขอนามัย อีกทั้งช่วยลดเวลาในการทำความสะอาด เพราะไม่ต้องล้างออก

 • โรงงานแปรรูปอาหาร (ฆ่าเชื้อและทำความสะอาดอาหารและอุปกรณ์)

  เปลี่ยนผงซักฟอกกรดไฮโปคลอรัสแอลกอฮอล์ ฯลฯ เป็น SAIW สามารถลดความเสี่ยงของในการปนเปื้อนของอาหาร และยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายไปในตัว เพิ่มความปลอดภัยในกระบวนการทำงาน อีกทั้งยังลดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร

 • ระบบชิลเชอร์และตู้พ่นสี

  เปลี่ยนจาก RO และน้ำอุตสาหกรรมเปลี่ยนเป็น SAIW ช่วยเพิ่มความสามารถใน การป้องกันสนิม, การป้องกันการเน่าเสียของน้ำ, การป้องกันกลิ่น, การควบคุมการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย, นำไปสู่การลดขนาดและกากตะกอน

 • ทำความสะอาดชิ้นส่วนโลหะ และล้างไขมัน

  การเปลี่ยนตัวทำละลายอินทรีย์และสารซักฟอกอัลคาไลน์เป็น SAIW จะเพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน แม้จะสูดดมไอระเหยเข้าไป หรือแม้โดนร่างกาย ไม่จำเป็นต้องล้างออก ลดภาระที่มีต่อสิ่งแวดล้อม

 • ทำความสะอาดและล้างไขมันก่อนทำสี

  การเปลี่ยนตัวทำละลายทินเนอร์หรือสารอินทรีย์เป็น SAIW ทำให้ไม่เกิดอันตรายต่อ ร่างกายของมนุษยร์ ทำให้สภาพแวดล้อมในการทำงานดีขึ้น เพราะไม่มีกลิ่นและไม่เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ

 • น้ำยาคูลแลนท์

  ด้วยการเปลี่ยนน้ำ RO หรือน้ำประปาเป็น SAIW สามารถป้องกันการเกิดสนิมของเครื่องจักรและชิ้นส่วน ป้องกันการเน่าเสียของน้ำกลิ่นเหม็นและควบคุมการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย

About Us

ECOTS Co., Ltd.

ECOTS Co., Ltd. เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการ การให้คำปรึกษาการประกอบและจัดทำชิ้นส่วนของเครื่องจักร ตามความต้องการของลูกค้าเพื่อให้เกิดความพอใจสูงสุด และจำหน่ายสินค้าที่ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต มากว่า 10 ปี ในปี 2561 ได้เปิดให้บริการแพลตฟอร์ม www.musubi-thai.com บริการออกแบบ จัดหา จัดทำและประกอบ ชิ้นส่วนและเครื่องมือเสริมสำหรับเครื่องจักร โดยที่สามารถสั่งทำให้มีฟังก์ชั่นการใช้งานตามที่ลูกค้าต้องการได้

Address
999/11 Bangna Trad Rd, KM18, Bangchalong, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand.

Web site
http://www.ecots-group.com/

Share this service

ติดต่อเรา

Inquiry about this service

  Message*

  Customer Information

  Recommend

  ติดต่อ Meeit.biz

  หากท่านต้องการที่จะเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ของ Meeit.biz หรือมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับ Meeit.biz

  กรุณาติดต่อเราจากลิงก์ด้านล่าง

  ติดตาม Meeit.biz

   © Copyright 2019 Meeit.biz

   เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุ๊กกี้ของเราผ่านทาง นโยบายคุกกี้