Flight Reservation

สามารถเปลี่ยนเที่ยวบินที่จองไว้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Provided by

Shindai

จุดเด่นของบริการ

Service at a glance

 • เปลี่ยนเที่ยวบินสายการบิน JAL ฟรี

  เปลี่ยนเที่ยวบินฉุกเฉินได้ทันที โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 • ใช้ช่องทางพิเศษที่จุดตรวจคนเข้าเมือง

  สบายใจ ไร้กังวลจนถึงประตูเครื่องบิน

 • ให้บริการโดยพนักงานที่มีประสบการณ์และความชำนาญ

  ไม่ว่าจะเป็นงานที่ยุ่งยากอย่างการยื่นขอวีซ่า หรือใบอนุญาตการทำงาน ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเรา

บริการของเรา

Services

 • บริการการจัดการเที่ยวบิน

  ตั๋วเครื่องบินเดินทางจากญี่ปุ่นและกรุงเทพฯ

 • บริการที่สนามบิน

  บริการช่องทางด่วนพิเศษที่สนามบินสุวรรณภูมิ

 • วีซ่า / ใบอนุญาตทำงาน

  วีซ่าสำหรับประเทศไทยวีซ่าใบอนุญาตการทำงานและวีซ่าเข้าประเทศในประเทศเพื่อนบ้าน

About Us

Shindai Co.,Ltd.

เป็นเวลากว่า 50 ปีในกรุงเทพฯประเทศไทย!เราจึงมีความน่าเชื่อถือและความสำเร็จที่เกิดขึ้น โดยมีสำนักงานสาขา 5 แห่งในประเทศไทย

Address
ชั้น10 อาคารลิเบอร์ตี้ สแควร์, 287 ถนนสีลม, บางรัก กรุงเทพฯ 10500

Web site
https://www.shindai.co.th/

Member

Office Manager
TAKESHI YAMAGUCHI

Share this service

ติดต่อสอบถาม

  ยืนยันข้อมูล

  การสอบถามเสร็จสมบูรณ์

  Message*

  Customer Information

  [back class:btn-next class:b-submit "Cancel"]
  [confirm class:btn-next class:b-submit "Next"]

  Recommend

  ติดต่อ Meeit.biz

  หากท่านต้องการที่จะเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ของ Meeit.biz หรือมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับ Meeit.biz

  กรุณาติดต่อเราจากลิงก์ด้านล่าง

  ติดตาม Meeit.biz

   © Copyright 2019 Meeit.biz

   เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุ๊กกี้ของเราผ่านทาง นโยบายคุกกี้