Translation service

ผู้เชี่ยวชาญด้านงานแปล งานล่าม ช่วยงานท่านด้วยความรวดเร็วและแม่นยำ

Provided by

Thai Gowell Co., Ltd.

ท่านประสบกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่

Our target

จุดเด่นของ Thai Gowell

Our strength

 • มีนักแปลและล่ามกว่า 522 คน

  มีผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา นักแปล ล่ามภาษาไทย
  ญี่ปุ่น ทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมกว่า 552 คน นอกเหนือจากด้านภาษาแล้ว ล่ามและนักแปลของเรายังมีความเชี่ยวชาญ
  ในธุรกิจที่หลากหลาย

 • ตอบสนองอย่างรวดเร็ว

  ยื่นขอใบเสนอราคาผ่านทางแบบติดต่อสอบถาม ทางบริษัทจะตอบกลับโดยเร็ว

 • มีลูกค้าที่ใช้บริการกว่า 6,000 บริษัท

  เรามีลูกค้ากว่า 6,000 บริษัท ภายในช่วงเวลา 8 ปีที่หลังจากที่เราก่อตั้งบริษัท ด้วยความร่วมมือกับสำนักงานใหญ่ในโตเกียว ทำให้ทางบริษัทสามารถตอบสนองงานของลูกค้าทั้งจากประเทศไทย
  และญี่ปุ่นได้อย่างราบรื่นและรวดเร็ว

Gowell เป็นบริษัทให้บริการแปลภาษา มีสำนักงานที่กรุงเทพ  และโตเกียว มีความชำนาญ การแปลภาษาไทยในหลากหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลสินค้าจากเอกสารต่างๆ การเงิน ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
กฏหมาย การแพทย์ และการท่องเที่ยว เป็นต้น มีผู้ชำนาญการถด้านภาษา ล่ามและนักแปล ที่ลงทะเบียนกับเรา ทั้งในไทยและญี่ปุ่นมากกว่า 500 คน
สำหรับลูกค้าองค์กรที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น ท่านสามารถติดต่อสำนักงานใหญ่ในโตเกียว (สำนักงานกินซ่า)
*บริษัทของเราทำงานให้กับบริษัทแปลภาษาหลายแห่ง และยินดีให้คำปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับงานแปล

บริการของ Thai Gowell

Thai Gowell Services

 • แปลเอกสารภาษาไทย
  ภาษาอื่นๆ ที่รับแปล : ภาษาเวียดนาม ภาษาพม่า ภาษาอินโดนีเซีย และภาษาอังกฤษ

  Thai and other languages interpretation

  งานแปลภาษาไทย ภาษาอื่นๆ ที่รับแปล : ภาษาเวียดนาม ภาษาพม่า ภาษาอินโดนีเซีย
  และภาษาอังกฤษ

 • ล่ามภาษาไทย
  ภาษาอื่นๆ ที่รับแปล : ภาษาเวียดนาม ภาษาพม่า ภาษาอินโดนีเซีย และภาษาอังกฤษ

  Thai and other languages translation

  สามารถส่งมอบงานได้ในระยะเวลาอันสั้น ไม่ว่าจะเป็นงานเอกสาร งานวิจัย คู่มือ งบการเงิน สัญญา เวปไซต์ จุลสาร งานท่องเที่ยว ทะเบียนครอบครัว เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถรับงานแปลไทยที่มีจำนวนมากถึง 100,000 ตัวอักษรด้วย

 • จัดหาบุคลากร

  Recruitment

  จัดหาบุคลากรคนไทยที่มีความรู้ ความาสามารถ และความเชี่ยวชาญภาษาญี่ปุ่น อีกทั้ง มีชาวต่างชาติในญี่ปุ่นที่สามารถพูดภาษาญี่ปุ่นและกำลังหางานอยู่ลงทะเบียนกับเรามากกว่า 5,000 คน ในทุกๆ เดือน เราได้จัดหาบุคลากรให้กับลูกค้าในหลายบริษัท

 • สอนภาษาไทย หรือ ภาษาญี่ปุ่นแบบตัวต่อตัว https://www.thaigo-bkk.com/

  Thai language school

  ที่โรงเรียนกินซ่ามี การสอนแบบกลุ่มและ แบบตัวต่อตัวที่ ที่โรงเรียนกรุงเทพมีการสอนแบบตัวต่อตัว หลักสูตรมีความยืดหยุ่น สามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการและทักษะของลูกค้าให้มากที่สุด และสามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะก่อนหรือหลังการเดินทางไปยังประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น

 • สนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยวญี่ปุ่น

  Support travel to Japan

  ให้บริการแบบครบวงจรตั้งแต่ การจัดแสดงและออกบู้ทงาน Travel Expo ในประเทศไทย
  จัดประชุมทางธุรกิจแบบส่วนตัว เชิญสื่อและ Influencer ในวงการบันเทิง ช่วยท่านออกแบบและพัฒนาสินค้าเกี่ยวกับการท่องเที่ยวญี่ปุ่น และประสานงานกับบริษัทท่องเที่ยวในประเทศไทย

 • สื่อประชาสัมพันธ์

  Thai language in Media marketing

  ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของท่านในราคาย่อมเยาว์ผ่านทางบทความภาษาไทยที่ใช้ SNS เวปไซต์ จุลสาร โฆษณาสำหรับ Facebook, Internet และสื่อกลางแจ้ง

รายละเอียดบริการงานแปลภาษาและล่าม

Interpretation and translation service

 • บริการงานล่ามแปลภาษา

  งานล่ามทั่วไปและ งานที่ต้องใช้ความรู้เฉพาะทาง ล่ามผ่านการประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ การฝีกอบรมในโรงงานทั้งแบบระยะยาวและระยะสั้น งานเจรจาธุรกิจ งานแสดงสินค้า งานประชุม งานสัมมนา งานล่ามติดตามบุคคลระดับรัฐมนตรี การเยี่ยมคารวะบุคคลสำคัญ
  งานเจรจา งานประชุมระดับนานาชาติ งานประชุมทางวิชาการ ล่ามแปลพร้อม และล่ามแปลสลับ

 • บริการแปลเอกสาร

  งานแปลเอกสารทั่วไป จดหมาย การท่องเที่ยว เมนูอาหาร เว็บไซต์ จุลสาร เอกสารคู่มือ งานวิจัย
  แผนงาน รายละเอียดสินค้า สัญญากฏหมาย สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย การแพทย์ ใบรับรองแพทย์
  งบการเงิน รายงานการตรวจสอบบัญชี การเงิน กฎหมาย เทคโนโลยี เอกสารประกอบสารเคมี ใบอนุญาต ใบรับรองต่างๆ บัตรประชาชน ใบรับรองสถานภาพโสด ทะเบียนบ้าน ใบแจ้งเกิด ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล
  ใบหย่า เอกสารจดทะเบียนบริษัท บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น หนังสือรับรองบริษัท วัตถุประสงค์การจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัท

 • บริการนัดหมายลูกค้า

  บริการตัวแทนนัดหมาย บริษัทที่ลูกค้าต้องการเข้าพบ ไว้ล่วงหน้าในนามของลูกค้าเอง ยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำนัดหมาย

About Us

Thai Gowell Co., Ltd.

Thai Gowell Co., Ltd. is professional one stop service in interpretation, translation and Thai-Japanese human resource recruitment business. with over 6,000 clients in Thailand since establishment in 2008 in Thailand. Japanese head office located in Ginza, Tokyo offering international communication service for Thai, Vietnamese, Indonesian, Myanmar language.

Address
33th Fl, Interchange 21, 399 Sukhumvit Road, North Klongtoey, Wattana, Bangkok 10110 Thailand

Web site
https://gowell-bkk.com/

Share this service

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Inquiry about this service

  Message*

  Customer Information

  Recommend

  ติดต่อ Meeit.biz

  หากท่านต้องการที่จะเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ของ Meeit.biz หรือมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับ Meeit.biz

  กรุณาติดต่อเราจากลิงก์ด้านล่าง

  ติดตาม Meeit.biz

   © Copyright 2019 Meeit.biz

   เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุ๊กกี้ของเราผ่านทาง นโยบายคุกกี้