Legal Consultancy Service

“Kaipro” บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและบัญชีจากผู้เชี่ยวชาญ ในราคาประหยัด

Provided by

Kaipro Co., Ltd.

ท่านเคยมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่

Do you have these kind of problems?

จุดเด่นของ Kaipro

Kaipro's strength

 • ค่าบริการเพียงเดือนละ 5,500 บาท

  ค่าบริการ ราคาประหยัดเพียง 5,500 บาท ต่อเดือน เรื่องจาก Kaipro ใช้ระบบการ โพสต์คำถาม และส่งไปยังผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ตอบในเวลาว่าง ทำให้สามารถบริหารเวลาของผู้เชี่ยวชาญได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านถูกคัดสรรมาอย่างดี

  ทีมผู้เชี่ยวชาญของ Kaipro ถูกคัดสรรมามาเป็นอย่างดี ทุกท่านมีความเข้าใจในบริบทกฏหมาย และอุตสาหกรรมของประเทศไทยเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นด้าน บัญชี กฏหมายแรงงาน หรือ BOI เราสามารถช่วยท่านตอบโจทย์ ข้อสงสัย และแก้ปัญหาของท่านได้

 • รับปรึกษาในหัวข้อผลกระทบจากโรค COVID-19

  มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาหัวข้อที่เป็นผลสืบเนื่องจากโรค COVID-19 เช่นการลาชดเชยสำหรับการทำ Social-distancing หรือการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นกฏหมายเรื่องแรงงาน หรือกฏหมายการบัญชี

วิธีการใช้งานระบบของ Kaipro

Step of Kaipro's service

 • 1. โพสต์คำถามลองในเว็บไซต์

  Send question via web system

  โพสต์คำถามของท่านผ่านระบบ ส่งคำถามในเว็บไซต์ของเรา

 • 2. ผู้เชี่ยวชาญตอบคำถาม

  Answered your Questions by specialiest

  ผู้เชี่ยวชาญในทีม Kaipro จะตอบคำถามของ ของท่านภายในเวลาไม่เกิน 1 วัน

 • 3. ตรวจสอบคำตอบผ่านทางอีเมลล์ (ไม่ต้องทำการ Login เข้าระบบ)

  Response by e-mail

  คำตอบจากผู้เชี่ชาญจะถูกส่งถึงท่านผ่านทางอีเมลล์โดยตรง โดยที่ท่านไม่จำเป็นต้อง Login เข้าระบบ

 • ตัวอย่างข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจาก COVID-19 -1

  คำถาม : บริษัทมีแผนที่จะประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในช่วงปลายเดือน เมษายน ทำให้กรรมการบริษัทตัดสินใจ เข้าร่วมประชุมผ่านทาง Video Conference แทน ตามกฏหมายนิติบุคคล ของประเทศไทย สามารถทำได้หรือไม่

  ผู้ตอบ:Takahisa Nagata, Lawyer and Patent attorney|TNY Legal Co., Ltd. Representative ผู้ตอบ

  ตามประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ 19 เมษายน 2563 ได้ประกาศให้มีการผ่อนผันเงื่อนไขสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยผ่าน Video Conference เป็นผลให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยใช้ Video Conference ได้รับการรับรองจากกฏหมายไทย

  แต่มีเงื่อนไขตามด้านล่างนี้

  ・ก่อนการประชุม ต้องให้มีการตรวจสอบว่าผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน เป็นตัวจริง โดยทำการยืนยันผ่านช่องทางดิจิตอล
  ・ทำการบันทึกและจัดเก็บ เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมเป็นข้อมูลดิจิตอล
  ・ทำระบบให้มีการรับรองการโหวตออกเสียงทั้งเป็นเปิดเผย และแบบลับ

 • ตัวอย่างข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจาก COVID-19 -2

  กรณีที่มีผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในการสถานประกอบการ ทำถูกเจ้าหน้าสั่งให้ให้หยุดดำเนินกิจการ เป็นเวลา 14 วัน มีความจำเป็นต้องจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานเต็มจำนวนหรือไม่

  ผู้ตอบ : Naoki Nagasawa|ที่ปรึกษาด้านแรงงานประกันสังคม・USCPA(inactive)|BM Accounting Co., Ltd., Representative

  ตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย ไม่มีความจำเป็นต้องชดเชยค่าแรงในกรณีที่ต้องหยุดกิจการจากเหตุสุดวิสัย

  และจากมติของคณะรัฐมนตรีลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 ได้ตัดสินว่าการหยุดกิจการอันสืบเนื่องมาจากการติดเชื้อโรค COVID-19 ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 31 สิงหาคม 2563 ถือเป็นเหตุสุดวิสัย

  กรณีที่พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในสถานประกอบการ ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ภายใน 3 ชั่วโมง จากนั้นเจ้าหน้าที่จะมีคำสั่งให้หยุดดำเนินกิจการ สามารถตีความได้ว่าเป็นเหตุการสุดวิสัย จึงถือว่าไม่มีความจำเป็นต้องจ่ายเงินชดเชย

โปรโมชั่น ทดลองใช้งานฟรี 1 เดือน !! โดยท่านสามารถถามได้สองคำถาม

หากท่านต้องการข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม โปรดแจ้งเราได้เลยครับ

About Us

Kaipro Co., Ltd.

Kaipro เป็นการรวมตัวของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ KAI ย่อมาจาก KAIGAIGENCHI หรือต่างประเทศ PRO ย่อมาจาก Professional คือผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆที่จะให้คำปรึกษาท่านสำหรับการทำธุรกิจในต่างประเทศ เรารับปรึกษาตอบคำถาม ข้อสงสงสัย ทางด้างกฏหมายทั่วไป กฏหมายแรงงาน ข้อกำหนดทางบัญชี ผ่านทางเว็บไซต์ โดยมีค่าบริการ 5,500 บาทต่อเดือน ท่านสามารถตรวจสอบความเข้าใจทางด้านกฏหมายของพนักงาน ตอบข้อสงสัยที่มีจากบริษัทแม่ และเช็ความถูกต้องของการดำเนินกิจการทางหลักกฏหมายได้

Address

Web site
https://kaipro.link/

Member

Kasuki Nishikawa|CPA|Kaipro Co., Ltd., Representative|อาศัยที่ประเทศไทยตั้งแต่ปี 2557 จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวาเซตะ สอบได้ CPA ระหว่างศึกษาในมหาวิทยาลัย เริ่มต้นทำงานกับบริษัท KPMG ตำแหน่งออดิเตอร์ และได้เป็นที่ปรีกษาทางบัญชีให้กับหลายบริษัท เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตรให้กับนักธุรกิจ ชาวญี่ปุ่นในประเทศไทยมากกว่า 275 คน
Ryuichi Sakata| Thailand tax and BOI expert|J Glocal Accounting Co., Ltd., Representative| ทำงานที่ประเทศไทยตั้งแต่ปี 2552 เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมายภาษี ดูแลเคสตั้งแต่การให้คำปรึกษาทั่วไปจนถึงการต่อรองชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ ปี 2561 และ 2562 เป็นวิทยกรให้กับ Nikkei Business School ในหลักสูตรสำหรับชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย
Naoki Nagasawa | Social Insurance Labor Professional / USCPA (inactive) | President of BM Accounting Co., Ltd. | ปี 2556 เริ่มธุรกิจให้คำปรึกษาบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย มีความเชี่ยวชาญด้านกฏหมายบัญชีและกฏหมายแรงงาน ปี 2561 และ 2562 เป็นวิทยกรให้กับ Nikkei Business School ในหลักสูตรสำหรับชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย
Takahisa Nagata | Lawyers / Patent Attorneys | TNY Legal Co., Ltd. Representative | Osaka Bar Association Registration in 2010. ให้คำปรึกษาด้านกฏหมายกับบริษัทญี่ปุ่นในต่างประเทศ มีความ้ชี่ยวชาญ เรื่องกฏหมายแรงงาน, ข้อพิพาท, M&A และเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา
Yuji Tsutsumi | Lawyer | President of TNY Legal Co., Ltd. | หลังจากจบการศึกษา ได้เข้าเท่างานที่บริษัท Anderson Mori & Tomotsune เริ่มธุรกิจที่ปรึกษาในปี 2558 ปัจจุบันให้คำปรึกษากับบริษัทญี่ปุ่นชั้นนำหลายแห่ง ในด้านกฏหมายและสัญญาธุรกิจ และ M&A ในประเทศไทย มาเลเชีย และเมียนมาร์

Share this service

Contact us

Inquiry about this service

  Message*

  Customer Information

  Recommend

  ติดต่อ Meeit.biz

  หากท่านต้องการที่จะเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ของ Meeit.biz หรือมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับ Meeit.biz

  กรุณาติดต่อเราจากลิงก์ด้านล่าง

  ติดตาม Meeit.biz

   © Copyright 2019 Meeit.biz

   เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุ๊กกี้ของเราผ่านทาง นโยบายคุกกี้